Representanter fra hele verden velger Det Universelle Rettferdighetens Hus

Bahá'í Verdenssenter - Omtrent 1300 delegater (blant annet 9 fra Norge) som representerte 166 ulike land reiste til Haifa, Israel for å delta i det 12. Internasjonale Bahá'í Konvent fra 24. april til 3. mai 2018.

Det Internasjonale Konventet er en unik samling som blir avholdt hvert femte år i Haifa, Israel, som er det åndelige og administrative midtpunkt for det globale bahá'í-samfunnet. Delegatene kom fra praktisk talt alle land i verden. De deltok i en serie av sesjoner med rådslagning og for å velge troens internasjonale organ, Det Universelle Rettferdighetens Hus.

Rådslagningene på Det Internasjonale Konventet handler som regel om utviklingen av bahá'í-troen og bahá'í-samfunnenes bidrag til samfunnets fremgang. Et av de viktigste diskusjonstemaene var hvordan Bahá'u'lláhs lære - som f.eks. menneskehetens enhet, likestilling mellom kvinner og menn, harmoni mellom vitenskap og religion og uavhengig søken etter sannhet - finner sitt utrykk i et bredt mangfold av sosiale sammenhenger, fra de fjerneste landsbyer til storbyer i verden, på tvers av kulturelle bakgrunn.

Delegatene som deltok på det Internasjonale Konventet var medlemmer av nasjonale åndelige råd i verden, som er et årlig valgt råd som er det øverste administrative organ for bahá'í-samfunnet i et land. Delegatene hadde flere dager med åndelige forberedelser før valget som besto av bønn og meditasjon ved de hellige stedene i Haifa og Akka, i tillegg til å besøke andre steder som er viktige for bahá'í-troens historie.

Etter en bønnestund, gikk de over 1300 delegatene fra hele verden, én etter én på scenen i Haifa Convention Centre og leverte sine stemmesedler. Totalt ble det gitt over 1500 stemmesedler inkludert de delegater som ikke kunne komme. Bahá'í valg er unikt på den måten at det er fritt for kampanjer og nominasjoner. Stemmegivningen er konfidensiell og delegatene stemmer på de 9 individene de mener best egner seg for å tjene på Det Universelle Rettferdighetens Hus. Medlemmene er valgt for 5 år.Se en kort video om det Internasjonale Konventet her:

Videoen gir mer informasjon om det Internasjonale Konventet og valget av Det Universelle Rettferdighetens Hus. Video: bahai.org

Sasan Kamali