Ny film om den samfunnsbyggende innsatsen til verdens bahá'í-samfunn

Bahá'í Verdenssenter - En ny dokumentarfilm om den samfunnsbyggende innsatsen til ulike bahá'í-samfunn i verden, sett gjennom øynene til lokale befolkningsgrupper, har blitt utgitt av Bahá'í Verdenssenter.

Filmen heter "A Widening Embrace" og har blitt produsert gjennom en kreativ prosess på grasrota der team med unge mennesker har dokumentert innsatsen til deres egne samfunn til å skape sosial forvandling rundt omkring i verden.

Filmen forteller historier om forvandling som gradvis utfolder seg i 24 samfunn med ulike omstendigheter og forhold. Filmen bygger på opptak som ble gjort i løpet av ett år og fokuserer på tre hovedtema: universell deltagelse som en vei mot kollektiv velferd, unge menneskers kritiske rolle i samfunnets forvandling, og fremveksten av en rekke sosiale og økonomiske utviklingsinitiativer som springer ut fra befolkningens åndelige lengsler. Se videoen under.

Over hele verden arbeider følgere av Bahá'u'lláh og deres venner med å bidra til samfunnets velferd og fremgang. A Widening Embrace forteller om noen av erfaringene og innsiktene fra et utvalg av nabolag og landsbyer, i landlige og urbane omgivelser. Her utfolder det seg en prosess med å bygge levende samfunn gjennom individuell og kollektiv handling drevet frem av en forpliktelse til læring, som i Bahá'u'lláhs ord, hvordan "å omsette det som er skrevet til virkelighet og gjerning."

"A Widening Embrace" hadde sin første visning på det 12. Internasjonale Bahá'í Konventet i Haifa, som beriket rådslagningen til de over 1300 delegatene som var tilstede.

Kilde: http://news.bahai.org/story/1260/

For flere språk og nedlastning trykk her.