Hjertets renhet

Hjertets renhet

I menneskets livsførsel må det først være renhet, dernest friskhet, renslighet og åndens uavhengighet,” uttaler ‘Abdu’l-Bahá. “Først må elveleiet renses, så kan det friske elvevannet ledes inn i det. … en ren sanseevne innånder duftene som føres fra hans nådes rosenhaver; et blankpusset hjerte vil avspeile sannhetens fagre ansikt.” Menneskets hjerte er som et speil som kan gjenspeile åndelige egenskaper og vise guddommelige kjennetegn. For å gjøre det trenger det stadig å bli renset for verdens støv og urenheter. “Måtte deres hjerter bli klare og rene lik skinnende speil, som kan reflektere den fulle glans fra sannhetens sol,” lyder ‘Abdu’l-Bahás ord.

O ÅNDENS SØNN! Mitt første råd er dette: ha et rent, godt og strålende hjerte, så at du får eie et urgammelt herredømme, uforgjengelig og evigvarende.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, arabisk nr. 1
O MENNESKEBARN! Fryd deg over ditt hjertes lykke, så at du kan bli verdig til å møte Meg og gjenspeile Min skjønnhet.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, arabisk nr. 36
O ADAMS BARN! Hellige ord og rene og gode gjerninger stiger opp til den himmelske herlighets rike. Gjør deres ytterste for at deres handlinger må bli renset for selvets og hykleriets støv og finne nåde i herlighetens forgård; for om ikke lenge skal intet annet enn absolutt renhet og fullkomment plettfrie gjerninger godtas, i den Tilbedtes hellige nærvær, av dem som er satt til å prøve menneskeheten. Dette er visdommens og det guddommelige mysteriums sol som har skint over den guddommelige viljes horisont. Velsignet er de som vender seg mot den.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, persisk nr. 1
Verden vil forsvinne, og det vil alle de ting som deres hjerter fryder seg over, eller som dere hovmoder dere over blant folk. Rens hjertets speil for urenhetene i verden og alt som i den er, slik at det kan speile Guds strålende lys. Dette vil virkelig sette dere i stand til å være alt annet enn Gud foruten og til å finne behag hos deres Herre, den mest gavmilde, den allvitende, den allvise.
Bahá’u’lláh, The Summons of the Lord of Hosts
Du er velsignet, og mer velsignet skal du bli hvis du er stø på foten, har ro i hjertet ved hans helligånds duft, og dine hemmelige og skjulte tanker er rene overfor herrenes Herre!
Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, vol. 3, s. 704
To be pure and holy in all things is an attribute of the consecrated soul and a necessary characteristic of the unenslaved mind. The best of perfections is immaculacy and the freeing of oneself from every defect. Once the individual is, in every respect, cleansed and purified, then will he become a focal center reflecting the Manifest Light.
I menneskets livsførsel må det først være renhet, dernest friskhet, renslighet og åndens uavhengighet. Først må elveleiet renses, så kan det friske elvevannet ledes inn i det. Kyske øyne nyter det salige syn av Herren og vet hva dette møtet betyr; en ren sanseevne innånder duftene som føres fra hans nådes rosenhaver; et blankpusset hjerte vil avspeile sannhetens fagre ansikt.
Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá
Ifølge Guds direkte og hellige befaling har vi forbud mot å ytre baktalelser, er pålagt å legge fred og vennskap for dagen og er formanet til rettskaffen vandel, redelighet og harmoni med alle verdens slekter og folkeslag.
‘Abdu’l-Bahá, The Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá
Nasjonalt Åndelig Råd