Ydmykhet og tillit

Ydmykhet og tillit

Å utvikle åndelige egenskaper og bidra til sosial fremgang krever tillit til Gud. En slik tillit lar oss være trygge på at våre bestrebelser vil tiltrekke guddommelige bekreftelser. Men fortrøstningsfull handling må skje med ydmykhet. Bahá’u’lláh uttaler: “Ydmykhet opphøyer mennesket til herlighetens og maktens himmel, mens stolthet fornedrer det til usselhetens og nedverdigelsens dybder.” Sann ydmykhet leder ikke til passivitet eller uvirksomhet og bør ikke forveksles med manglende motivasjon. Ydmykhet og tillit til Gud tilfører et åndelig liv standhaftighet og glede.

Han må aldri søke å opphøye seg selv over noen, må fra sitt hjertes tavle vaske bort ethvert spor av stolthet og forfengelighet, må holde fast ved tålmodighet og resignasjon, forholde seg taus og avholde seg fra tomt prat.
Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Íqan
Enhver sjel som på denne dag vandrer ydmykt med sin Gud og holder seg til ham, skal finne seg prydet med alle utmerkede navns og staders heder og herlighet.
Glimt fra Bahá'u’lláhs skrifter, LXXXII
Intet menneske skal nå breddene av den sanne forståelses hav med mindre det er løsrevet fra alt som er i himmel og på jord. Hellige deres sjeler, o verdens folk, så dere må hende kan nå det stade som Gud har bestemt for dere, og således tre inn i det tabernakel som, ved forsynets tilskikkelse, er blitt reist i Bayánens himmel.
Essensen av disse ord er dette: De som betrer troens sti, de som tørster etter visshetens vin, må rense seg for alt som er jordisk – må rense ørene for tomt snakk, sinnet for fåfengte forestillinger, hjertet for verdslige følelser og øynene for det som forgår. De bør sette sin lit til Gud og følge hans vei idet de holder fast ved ham.
Bahá'u’lláh, Kitab-i-Iqan
O MENNESKEBARN! Om du så skulle jage gjennom rommets uendelighet og krysse den vidstrakte himmel, vil du allikevel ikke finne ro om du ikke underkaster deg Vår befaling og ydmyker deg for Vårt Åsyn.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, arabisk, nr. 40
O MIN TJENER! Fri deg fra denne verdens lenker og løs din sjel fra selvets fengsel. Grip din sjanse, for den vil aldri komme til deg igjen.
Bahá'u’lláh, De Skjulte Ord, persisk, nr. 40
Ydmykhet opphøyer mennesket til herlighetens og kraftens himmel, mens hovmod nedverdiger det til elendighetens og fornedrelsens dybder.
Bahá'u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf
Sørg ikke over det som har skjedd deg, men sett all din lit til Gud, den allmektige, den allvitende, den vise. Reis ditt hus på de guddommelige ytringers faste grunn, og lovpris din Herre. Han skal sannelig være deg nok fremfor alle jordens folk.
Bahá'u’lláh, The Summons of the Lord of Hosts
Ja, ha tillit til Gud, for hans gavmildhet varer evig, og til hans velsignelser, for de er ypperlige! Ja, sett deres lit til den allmektige, for han svikter ikke, og hans godhet varer evig! Hans sol gir lys uavlatelig, og hans barmhjertighets skyer er fulle av medlidenhetens vann, ved hvilket han vanner hjertene hos alle som har tillit til ham. Hans forfriskende bris bringer til alle tider helbredelse i sine vinger til menneskenes tørstende sjeler!
‘Abdu’l-Bahá, Paris Talks
[Egenkjærlighet] er et merkelig karaktertrekk og leder til ruin for mange viktige sjeler i verden. Dersom et menneske er utstyrt med alle gode egenskaper, men er selvisk, vil alle de øvrige dydene svekkes eller bli borte, og til sist vil vedkommende bli verre.
Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, vol. 1, s. 136
Nasjonalt Åndelig Råd