Bahá'u'lláhs liv og lære - utdypende presentasjon

FORORD

Den 29. mai 1992 markerer hundreårsdagen for Bahá’u’lláhs bortgang. Hans visjon om menneskeheten som ett folk og jorden som et felles fedreland ble umiddelbart avvist av verdens ledere da den først ble meddelt dem for over hundre år siden. I dag står denne visjonen i fokus for menneskenes håp. Like uunngåelig som verdens forening er sammenbruddet av moral- og samfunnssystemet som Bahá’u’lláhs erklæring forutså med forbløffende klarhet.

Dette er foranledningen til utgivelsen av denne kortfattede innføringen i Bahá’u’lláhs liv og virke. Den er utarbeidet etter anmodning fra Det Universelle Rettferdighetens Hus, som er betrodd forvaltningen av det verdensomspennende foretagende som begivenhetene for et århundre siden satte i gang, og gir et innblikk i hvorfor bahá’íer verden over betrakter planetens og slektens fremtid med trygg forvissning.

 

INNHOLD

Nasjonalt Åndelig Råd