Faste

Faste

Faste har vært en viktig del av religionenes praksis gjennom menneskehetens historie. Mange av Gudsmanifestasjonene selv gikk gjennom en periode med meditasjon og faste på et punkt i deres liv da de, i intens samfunn med Gud, betraktet de universets mysterier og deres misjons natur.

“Faste,” sa ‘Abdu’l-Bahá, “er årsak til at mennesket blir vekket. Hjertet blir ømt, og menneskets åndelighet øker. Dette bevirkes av den kjensgjerning at menneskets tanker begrenses til å ihukomme Gud, og ved denne oppvåkning og stimulering følger det utvilsomt mønstergyldige fremskritt.”

Men det er viktig å merke seg at faste ikke må bli betraktet som å praktisere askese, og heller ikke bør det brukes som en form for botsøvelse. “[D]enne materielle faste er et ytre tegn på den åndelige faste. Den er et symbol på selvbeherskelse, på at man avholder seg fra alle selvets lyster, antar åndens kjennetegn, henføres av himmelens åndepust og blir fyr og flamme av kjærlighet til Gud.”

Bahá'u'lláh forordnet en nittendagers periode hvert år da voksne bahá'íer faster fra soloppgang til solnedgang hver dag. Denne perioden sammenfaller med bahá'í-måneden Alá - som betyr opphøyethet - fra 2. til 20. mars, som blir umiddelbart etterfult av bahá'í nyttår. Det er en tid for bønn, meditasjon og åndelig forfriskning.

Et antall spesielle bønner er blitt åpenbart spesifikt for fasteperioden. Ett, for eksempel, begynner med disse ordene:

“Dette, o min Gud, er den første av de dager da du har befalt dine elskede å holde faste. Jeg ber deg ved deg selv og ved ham som har fastet av kjærlighet til deg og for ditt velbehags skyld – og ikke grunnet ego og begjær, ei heller av frykt for din vrede – og ved dine ypperste navn og mest opphøyede egenskaper, om å lutre dine tjenere for kjærligheten til alt annet enn deg, og om å dra dem nærmere demringsstedet for lysene fra ditt åsyn og din enhets tronsete. Opplys deres hjerter, o min Gud, med lyset av din kunnskap, og forskjønn deres ansikter med strålene fra din dagstjerne som skinner fra din viljes horisont.”

Nasjonalt Åndelig Råd