Bønn

Bønn

Akkurat som kroppene våre trenger næring for å utvikle seg ordentlig, trenger vi regelmessig bønn for vår åndelige næring og helse. Bønn er mat for sjelen; den virker fordypende på Guds kjærlighet i våre hjerter og trekker oss nærmere ham. “Det finnes intet i tilværelsens verden lifligere enn bønn. … Den saligste tilstand er bønn og påkallelse.” Å leve i en tilstand av bønn innebærer ikke bare å fremsi hellige ord i stunder av tilbedelse; det er også anbefalt at vi i løpet av dagen bør vende våre hjerter mot Gud.

Bønn er i sin høyeste form et rent uttrykk for kjærlighetsfull prising av Gud. “Den sanne gudsdyrker bør i sin bønn ikke bestrebe seg så meget på å be Gud om å oppfylle sine ønsker og begjær, men heller regulere dem og avpasse dem etter den guddommelige vilje. Bare ved en slik holdning kan man få den følelse av indre fred og tilfredshet som alene bønnens kraft kan gi.” Men det er også naturlig at vi ofte vil be og bønnfalle Gud om hjelp. Etter en slik bønn, bør vi tenke gjennom og handle etter det som fremstår som den beste løsning, og så se om våre bestrebelser blir bekreftet. Vi bør ha full tillit til Guds nåde og være overbeviste om at han vil skjenke oss det som er det beste for oss.

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd