Bahá'í-fondet

Bahá'í-fondet

I den verden som Bahá’u’lláh har forespeilet oss, vil ressursene på planeten bli brukt til å realisere åndelig og materiell velstand for hele den menneskelige rase. Shoghi Effendi har skrevet at “fremgangen for og gjennomføringen av åndelige aktiviteter” “avhenger av materielle midler”.

I bahá'í-samfunnet er det opprettet fond på lokale, nasjonale, kontinentale og internasjonale nivå der kun dets medlemmer alene kan bidra til. Dette tillater bahá'í-samfunnet å både opprettholde sine aktiviteter og å kanalisere finansielle ressurser på måter som fremmer menneskehetens velferd.

Administrasjonen av disse fondene er betrodd til bahá'í-institusjonene på hvert nivå, som er ansvarlige for å ta beslutningen om tildelingen av ressurser på vegne av samfunnet. Selve det å bidra, gir selvfølgelig ikke et individ retten til å påvirke at bidragene skal benyttes på en spesifikk måte, selv om enhver bahá'í kan øremerke deres bidrag for et navngitt geografisk område eller for spesielle typer aktiviteter, som institusjonene kan bruke etter deres skjønn.

Individuelle bahá'íer bestreber seg på å gi uselvisk og med glede til de forskjellige fondene til troen, hver og en ut ifra egne omstendigheter og råd. Bidragene er private og frivillige, og pengeinnsamling fra individer er ikke tillatt. Dog, kan tilstanden til bahá'í fond likevel være et rådslagningstema blant medlemmene av bahá'í-samfunnet på forskjellige samlinger.

Det er riktignok sant at offervillig bidrag fra en velstående person vil være mye større i mengde enn det til en person uten tilgang til materielle ressurser. Likevel sies det i bahá’í-skriftene at, i Guds øyne, er enhver sum som gis med offervilje antagelig. Når bidrag blir gjort uegennyttig, skinner et grunnleggende prinsipp som er fundamentet for begrepet sjenerøsitet frem, det at giveren også blir mottaker av nåde. “Vi må være som en fontene eller et oppkomme som stadig tømmer seg for alt det har, og som stadig fylles igjen fra en usynlig kilde. Stadig å gi til beste for våre medmennesker uten å la oss avskrekke av frykt for fattigdom og i tillit til kilden til all rikdom og alt godt – dette er hemmeligheten ved rett levnet.”

Nasjonalt Åndelig Råd