Å dele bahá'í trossyn

Å dele bahá'í trossyn

“Alt som er i himmelen og på jorden har jeg bestemt for deg unntatt menneskets hjerte, som jeg har gjort til bosted for min skjønnhet og herlighet.”

Med tidens løp vil flere og flere oppdage at det er en overbevisende visjon for en bedre verden i Bahá'u'lláhs lære og en kilde til dyp innsikt i prinsippene som må lede innsatsen som har som mål å virkeliggjøre det. Mange bestemmer seg for å gå videre og undersøke bahá'í-troen som en religion. Ved å gjøre dette utforsker de troens forklaringer på temaer relatert til menneskets natur, dens beskrivelse over hvordan Gud veileder menneskeheten, dens uttalelser om hensikten med livet i denne eksistensielle verden og om livet etter døden, og dens forskrifter relatert til individuell og kollektiv andaktsfylt liv. Og selvfølgelig vil de gjøre seg kjent med dens hellige skrifter og lover, og prinsippene og reglene som gjelder dens administrasjon. Det å godta dette og lignende elementer åpner veien for deres deltagelse i et dynamisk samfunnsliv som er dedikert til å omsette Bahá'u'lláhs lære i virkeligheten.

Det er naturlig at bahá'íer ønsker å dele deres trossyn med andre og dersom noen personer føler troens gnist i deres hjerte, er han eller hun velkommen - ja, er invitert til å bli et aktivt medlem av bahá'í-samfunnet og bidra til dets videre vekst og liv. Vanlige oppfatninger om ord som "konvertering" gjelder ikke for denne prosessen og misjonering er forbudt i bahá'í-troen.

I lys av dette, er det da slik at når en bahá’í deler hans eller hennes lære med en annen, er det ikke et forsøk på å overbevise eller på noen slags måte å bevise et særskilt poeng. Det er et uttrykk for et dyptfølt ønske om å åpne for en meningsfull samtale om grunnleggende eksistensielle emner, søke sannheten og fjerne misoppfatninger. “Hvis dere kjenner en bestemt sannhet,” har Bahá’u’lláh uttalt, “hvis dere besitter en juvel som andre er berøvet, så del den med dem i et språk preget av den største vennlighet og velvilje. Hvis den blir mottatt, hvis den oppfyller sin hensikt, er deres mål nådd. Hvis noen skulle avslå den, så overlat ham til seg selv og bønnfall Gud om å lede ham.”

Men uttrykk for læresetninger er ikke tilstrekkelig for å bygge en bedre verden – fokusert handling er også nødvendig. Bahá’u’lláh skriver: “Det påhviler ethvert menneske med innsikt og forstand å bestrebe seg på å omsette i virkelighet og handling det som er skrevet.” Derfor etterstreber bahá’íer å delta helhjertet i samfunnslivet, arbeider skulder ved skulder med ulike grupper i et bredt spekter av sammenhenger for å bidra til sosial, materiell og åndelig fremgang for sivilisasjonen. Uansett i hvilken form disse bestrebelsene finner uttrykk er bahá’íene motivert av ansvarsfølelse for det felles beste og en ånd av uselvisk og ydmyk tjeneste for menneskeheten.

Nasjonalt Åndelig Råd