Nytt rettsmøte mot sju bahá'í-ledere i Iran lørdag 12. Juni

PRESSEMELDING

B A H A ’ I - S A M F U N N E T I N O R G E
Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo
Tlf 950 42 722, 22 55 95 85
P R E S S E M E L D I N G 9. Juni 2010

 

Nytt rettsmøte mot sju bahá'í-ledere i Iran lørdag 12. Juni

Baha’iene i Norge frykter for deres liv

De syv bahá'í-lederne som har sittet fengslet uten lov og dom i over to
år, er innkalt til sitt fjerde rettsmøte lørdag 12. juni.

Dagen faller sammen med årsdagen for det kontroversielle presidentvalget i
fjor og den globale dagen for å sette lys på menneskerettsbruddene i Iran.
Det første rettsmøtet mot de syv bahá’íene, to kvinner og fem menn, ble
holdt i lukket rett 12. januar i år, hvor de nektet for alle
beskyldningene som er fremsatt mot dem.

Siden har det vært to rettsmøter, 7. Februar og 12. April, uten reelle
rettsforhandlinger.

I sin parodi på rettferdighet har myndighetene anklaget de syv for
«spionasje», «religiøse fornærmelser», «propaganda» og for «moralsk
forfall» - som hvert punkt alene kan straffes med døden, ifølge den
iranske straffeloven. Påstandene demonstrerer at myndighetene ikke har
noen annen agenda enn religiøs forfølgelse.

Massive internasjonale appeller - også fra Norge - har krevd deres
løslatelse. Isteden er de blitt ofre for en umenneskelig behandling i det
beryktede Evin-fengselet i Teheran. I fengselet gir cellene knapt rom til
å bevege seg i eller muligheter til å hvile. Det er betonggulv uten
senger. Lukten er forferdelig og fangene får bare to timers lufting i uka. 
Kontakten med deres nærmeste er begrenset til 10 minutters telefonsamtale
i uka eller en samtale gjennom en glassvegg.

De syv bahá'í-lederne har fungert som en ad-hoc-komité for å administrere
bahá’í-samfunnet, hele tiden i full åpenhet overfor myndighetene.

Bahá’íene i Iran utgjør den største religiøse minoriteten i Iran med over
300.000 medlemmer. Forfølgelsene mot dem har økt det siste året. 
Det er i dag 38 bahá’íer som er fengslet i ulike byer i Iran.

Ytterligere informasjon: 
Baha’i-samfunnets External Affairs-kontakt, Britt Strandlie Thoresen, tlf. 
95 21 41 73
Nettkilder: 
http://news.bahai.org/story/775
http://news.bahai.org/human-rights/iran/iran-update/ 
http://question.bahai.org/ 
http://www.bahai.no/978.0.html

Vennlig hilsen
Baha’i-samfunnet i Norge
ved Thor Henning Lerstad
Sekretær i Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i Norge
Tlf. 950 42 722

De syv fengslede bahá’íene er, øverst f.v. Fariba Kamalabadi, Vahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi og Mahvash Sabet. Under fra høyre: Behrouz Tavakkoli og Saeid Rezaie.

De syv fengslede bahá’íene er, øverst f.v. Fariba Kamalabadi, Vahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi og Mahvash Sabet. Under fra høyre: Behrouz Tavakkoli og Saeid Rezaie.

Mahsa Saboohian