Kjent islamsk geistlig anmoder til religiøs sameksistens i Iran med enestående symbolsk handling

PRESSEMELDING

P R E S S E M E L D I N G  8. APRIL 2014
B A H A ’ I - S A M F U N N E T   I  N O R G E  
Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo
Tlf 22 55 95 85

Kjent islamsk geistlig anmoder til religiøs sameksistens i Iran med enestående symbolsk handling


Med en symbolsk og enestående handling har Ayatollah Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani, en fremtredende islamsk geistlig i Iran, gitt verdens baha’ier et utsmykket, illuminert kalligrafisk verk av et avsnitt fra skriftene til Bahá’u’lláh – grunnlegger av baha’i-troen. 

Handlingen skjer i kjølvannet av flere uttalelser fra muslimske religiøse lærde som gir alternative tolkninger av læresetningene innen islam og viser til at toleranse for alle religioner er tillatt i henhold til Koranen. 

«Denne utviklingen ønskes velkommen og lover en utvikling som tillater sameksistens for verdens folk,» sier Bani Dugal, representant for Det Internasjonale Baha’i-samfunnet ved De Forente Nasjoner. 

Appellerer til fredelig sameksistens

Ayatollah Tehrani uttalte på sin webside at han laget kalligrafien som en «symbolsk tiltak som kan tjene som en påminnelse av viktigheten av å verdsette mennesker, av fredelig sameksistens, av samarbeid og gjensidig støtte, og for å unngå hat, fiendskap og blinde religiøse fordommer». 

Tehrani forærte den utsøkte gaven til verdens baha’ier, spesielt baha’iene i Iran, som han mener «har lidd på mangfoldige måter på grunn av blinde religiøse fordommer». Han sier videre at foræringen er «et uttrykk for sympati og omtenksomhet fra meg og på vegne av alle mine fordomsfrie medmennesker.» 

Dugal svarer at «Det Internasjonale Baha’i-samfunnet er dypt rørt av denne høysinnede dåden og tanken av religiøs toleranse og respekt for menneskeverd som frembrakte det». 

«En slik djerv gjerning av en fremstående muslimsk geistlig i dagens Iran er uten sidestykke», sier Dugal. «Det er også bemerkelsesverdig i lys av den pågående og systematiske forfølgelsen av bahai’i-samfunnet som utføres av landets islamske regjering». 

115 baha’ier fengslet i dag

Ved tidligere anledninger har Ayatollah Tehrani vist stort mot ved offentlig å gi uttrykk for bekymring i forhold til den vedvarende og harde forfølgelsen av religiøse minoriteter, inkludert baha’iene i Iran. Siden den islamske revolusjonen i 1979 har hundrevis av baha’ier blitt drept og tusenvis er blitt fengslet. I dag er 115 baha’ier fengslet utelukkende på grunn av sin religiøse overbevisning. Baha’ier i Iran er nektet tilgang til høyere utdanning, fra å tjene til livets opphold, nektet å gravlegge sine avdøde i henhold til sine egne gravferdsritualer og har fått sine gravsteder rasert, vanhelliget og ekspropriert, utelukkende på grunn av sin tro. 

Ayatollah Tehranis kunstverk må ha blitt utført gjennom flere måneder med flittig håndarbeid. I sitt midtpunkt viser den et symbol kjent blant baha’ier som Det Største Navn – en kalligrafisk presentasjon av det konseptuelle forholdet mellom Gud, Hans profeter og det skapte verden. Gaven måler 60 × 70 cm og er illustrert i en klassisk stil. Ayatollah Tehranis andre verk inkluderer illuminering av Koranen, Toraen, Salmenes bok, Det nye testamentet og Esras bok. Hans illuminering av Salmenes bok er oppbevart i det amerikanske kongressbiblioteket. 

«Omgås alle religioner i vennlighet» 

Utdraget som Ayatollah Tehrani valgte å sitere i gaven er hentet fra Baha’u’llahs Kitáb-i-Aqdas – “Den Helligste Bok”. Den lyder: «Omgås alle religioner i vennlighet og fordragelighet, så de kan innånde Guds sødmefylte duft fra dere. Vokt dere, at ikke den tåpelige uvitenhets flamme overmanner dere blant menneskene. Alle ting utgår fra Gud, og til ham vender de tilbake. Alle tings opphav er han, og i ham finner alle ting sin ende.» 

Ayatollah Tehrani håper at gaven «som vil bli oppbevart av Det Universelle Rettferdighetens Hus [baha’ienes internasjonale styringsorgan] vil tjene som en påminnelse av de rike og eldgamle iranske tradisjonene om vennskap og dens kultur for sameksistens.» 

For mer informasjon
Bahá’í-samfunnet i Norge: www.bahai.no
Engelsk omtale av saken med bilder:  http://news.bahai.org/ 

Knut-Ove Messel, Baha’i-samfunnets kontor for Samfunnskontakt, tlf. 90 66 22 99
Inga-Lisa Dahl Hessel, sekretær i Baha’i-samfunnet i Norge, tlf. 938 01 956 

foto: news.bahai.org

foto: news.bahai.org

Mahsa Saboohian