Fem år for mye

PRESSEMELDING

P R E S S E M E L D I N G  7. MAI  2013
B A H A ’ I - S A M F U N N E T   IN O R G E  
Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo

Tlf 22 55 95 85
 

Fem år for mye

Markering for å frigi samvittigshetsfangeri Iran
Eidsvolds plass foran Stortinget fredag 10. mai kl. 1400 - 1430.

14. mai er det gått fem år siden 7 bahá'í-ledere i Iran ble fengslet bare på grunn av sin tro. Dommene på 20 år er de lengste som er gitt samvittighetsfanger som nå sitter fengslet i Iran. Det viser de iranske myndighetenes beslutning om fullstendig å undertrykke den største religiøse minoriteten i landet. Bahá’íene i landet opplever en systematisk “krybbe-til-grav“-forfølgelse som er blant de mest alvorlige eksemplene på statsdirigert religiøs forfølgelse i verden i dag.

Bahá’í-samfunn verden over har satt i gang kampanjen „Fem år for mye“ for å kreve at fangene øyeblikkelig blir satt fri, sammen med alle uskyldige samvittighetsfanger i iranske fengsler.

Norske bahá’íer markerer sitt krav om frigivelse på Eidsvolds plass foran Stortinget fredag 10. mai kl. 1400 – 1430.

De syv bahá’í-lederne i Iran nektes stadig de mest grunnleggende menneskerettigheter. 
Sterke fordømmelser av justismordet og krav om å slippe dem fri har ikke ført fram. 
Regjeringer, menneskerettighetsorganisasjoner, institusjoner og en rekke individer har protestert. Norske myndigheter, politikere og organisasjoner har også protestert.  

 
De fem mennene og de to kvinnene har vært ofre for en skamløs rettsbehandling og er altså dømt til 20 års fengsel, til tross for at de er uskyldige.  Deres eneste forbrytelse er at de er bahá’íer. Iranske myndighetene har anklaget dem for “spionasje“, “religiøse fornærmelser“, “propaganda“ og for “moralsk forfall“. 
 

De syv fengslede bahá’íene er, øverst f.v. Fariba Kamalabadi, Vahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi og Mahvash Sabet.  Under f.v.: Behrouz Tavakkoli og Saeid Rezaie.

De syv fengslede bahá’íene er, øverst f.v. Fariba Kamalabadi, Vahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi og Mahvash Sabet.  Under f.v.: Behrouz Tavakkoli og Saeid Rezaie.

De syv bahá’íene har tilhørt en administrativ ad-hoc-gruppe kjent som Yaran, som har hatt ansvaret for det iranske bahá’í-samfunnets sosiale og åndelige saker. 
 
Behandlingen av de syv bahá’íene er tydeligvis motivert av blinde fordommer og hat mot bahá’í-samfunnet for dets religiøse trosforestillinger. Bahá’í-samfunnet er den største religiøse minoriteten i Iran med over 300 000 medlemmer.

De syv, fem menn og to kvinner, er mellom 39 og 79 år. De er utviklingspsykolog, grunnlegger av den første automatiserte murstenfabrikken i Iran, bestyrer av en tekstilfabrikk, landbruksingeniør, rektor ved en skole, sosialarbeider og optiker. 
De har tjent landet sitt i arbeidet for kvinner, for å øke leseferdigheten hos landets befolkning i sin alminnelighet  og ved å sørge for midler til utdannelse for de tusener av bahá’í-ungdommer som er blitt nektet adgang til iranske universiteter etter at den islamske revolusjonen begynte. 
 
Kontaktpersoner:
Bahá’í-samfunnets kontor for samfunnskontakt v/Arne Kittang, tlf 954 43 858


For mer informasjon; 
Samleside om kampanjen „Fem år for mye”: http://www.bic.org/fiveyears/
Biografier om de syv bahá’íene: http://www.bic.org/fiveyears/profiles/
Uskyldig i alle anklager: http://www.bic.org/fiveyears/innocent-of-all-charges/

Tidligere pressemeldinger på norsk:  http://www.bahai.no/978.0.html

Intervju med Neda i Norge som ble nektet høyere utdanning i Iran:http://www.bahai.no/798.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1835&tx_ttnews%5BbackPid%5D=801&cHash=85aab5614631fbe435164df43881b6de

“Iran Update“: http://news.bahai.org/human-rights/iran/iran-update/

Mahsa Saboohian