Bahá'íer i Iran for retten uten forsvarer

PRESSEMELDING

Bahá'íer i Iran for retten uten forsvarer

Beskyldes for spionasje, fornærmelser og propaganda

Baha’i-samfunnet i Norge er alvorlig bekymret for syv baha’i-ledere i Iran, fem menn og to kvinner, som skal stilles for retten uten å få ha en forsvarer. Anklagene mot dem er alvorlige og uten grunnlag i virkeligheten.

Nobelprisvinner Shirin Ebadi er baha’ienes egenoppnevnte advokat. Hun er selv blitt utsatt for beskyldninger og trusler siden hun påtok seg saken og er ikke gitt tilgang til sakens dokumenter.

Dette er et nytt utslag av forfølgelser mot den største religiøse minoriteten i Iran og har påkalt sterke reaksjoner fra myndigheter og organisasjoner i en rekke land, som Commission on International Religious Freedom og Amnesty International. Alle har sterkt fordømt anklagene mot de syv baha’iene.

Protestene faller i tid sammen med at 243 iranske akademikere i 19 land, to i Norge, har underskrevet et åpent opprop mot forfølgelsene av baha’ier. ”Vi skammer oss,” skriver de. ”"Mer enn 150 år med forfølgelse av bahá'íer i Iran er nok". De begrunner unnskyldningen med 11 punkter. I ett av dem heter det: "Vi skammer oss over vår taushet over denne smertefulle virkeligheten i vårt land. Bahá'íer er blitt systematisk undertrykt og ondskapsfullt behandlet, et antall av dem er blitt fengslet på grunn av deres religiøse overbevisninger, deres hjem og butikker er angrepet og ødelagt, og periodisk er deres gravsteder vanhelliget."

De syv som skal stilles for retten uten forsvarer, har fungert som en ad hoc-komite for de omkring 350.000 baha’ene i Iran. Baha’i-administrasjonen har vært forbudt i 30 år som ledd i den iranske revolusjons politikk. Myndighetene har hele tiden vært klar over ad hoc gruppens arbeid og også hatt kontakt med dem, dog på uformelt grunnlag. Å kalle denne gruppen for ulovlig, faller på sin egen urimelighet.

11. februar siterte det iranske studentmagasin (ISNA) aktoratet i Teheran som har hevdet at baha’iene er anklaget for å spionere for Israel, fornærme religiøs hellighet og for å ha spredd propaganda mot Den islamske republikk. Saken vil fremmes i neste uke med forslag om at den blir behandlet i revolusjonærdomstolen.

Siden denne informasjon er publisert i et velkjent nyhetsorgan og siterer en offentlig regjeringsrepresentant, må det kunne betraktes som troverdig informasjon.

Seks av de syv ”lederne” ble vilkårlig arrestert i mai 2008, deres sekretær var allerede arrestert to måneder tidligere. Siden den tid har de syv baha’iene blitt nektet adgang til advokatbistand og har bare blitt gitt anledning til korte besøk av sine nærmeste.

Alle de fem mennene sitter nå i en celle som ikke er større enn 10 kvadratmeter og uten seng. Fra midten av januar har det vært restriksjoner i fengselet. Familiebesøk tillates bare i adskilte rom og samtaler gjennom en telefon.

Arrestasjonen må sees i sammenheng med den systematiske kampanjen for å tilintetgjøre baha’i-samfunnet i Iran som ikke har noen legal beskyttelse i grunnloven. Angrepene mot baha’iene har bare økt den siste tiden.

Eksempler:

 • Razzia mot baha’i hjem,
 • konfiskering av personlige eiendom,
 • dramatisk økning i arrestasjoner de siste to månedene,
 • stadig hatefulle oppfordringer mot baha’iene i de regjeringstro massemediene,
 • anti-baha’i-symposier og seminarer som er organisert av de geistlige og fulgt opp av organiserte angrep på baha’i hjem og eiendommer i byer og landsbyer der disse seminarene er holdt,
 • ødeleggelse av gravsteder over hele landet,
 • ødeleggelse av baha’i hellige steder og gravmæler,
 • forsøk på å sette hus og eiendommer i brann,
 • baha’i-ungdom nektes adgang til høyere utdanning,
 • økende trakassering av baha’i-barn fra lærere,
 • voksne nektes jobb, banklån og forretningslisenser.
 • Muslimer som leier ut forretninger til baha’ier sjikaneres og trues.
 • Lister over baha’ier sirkuleres for at aktiviteten til baha’iene skal kontrolleres,

Det er nå ca. 30 baha’ier i fengsel i Iran. Nærmere 80 andre baha’ier har måttet kausjonere sine eiendeler og forretningslisenser. Disse er blitt utsatt for liknende falske anklager og avventer rettsbehandling – alle er de uskyldige.

Baha’i-samfunnet i Norge har anmodet norske myndigheter om å rette formelle protester overfor Iran om at beskyldningene mot baha’iene er fullstendig grunnløse og at de blir løslatt umiddelbart.

 

Bilde og omtale av de syv fengslede baha’iene: http://news.bahai.org/story/694

Profil av de syv: http://news.bahai.org/story/695

Om oppropet underskrevet av 243 iranske akademikere:     http://www.bahaiworldnews.org/story/697

Listen av underskrivere: http://www.bahairights.org/2009/02/14/final-list-of-signatories/

Update om menneskerettighetene for baha’ier i Iran: http://www.news.bahai.org/human-rights/iran/iran-update.html 

Generelt om forfølgelsene i Iran: http://www.bahai.org/dir/worldwide/persecution

Ulike artikler om forfølgelsene av baha’ier i Iran: http://news.bahai.org/archive.php?category=489&year=0&month=0&Submit=Search

Generell informasjon:   http://www.bahai.no/

 

For mer informasjon:

Britt Strandlie Thoresen

External Affairs representant, Bahá’í-samfunnet i Norge

Tlf. 952 14173

Nasjonalt Åndelig Råd