Nytt Lokalt Åndelig Råd i Holmestrand

Historisk: Bahá'í-samfunnet i Holmestrand velger sitt første lokale åndelige råd!

21. april markerer første dagen i bahá'í-høytiden Ridván der alle lokale bahá'í-samfunn med flere enn 9 voksne bahá'íer velger Lokalt Åndelig Råd for sitt samfunn, i tillegg til å feire Ridván! Dette var et historisk øyeblikk for bahá'íene i Holmestrand kommune, som for første gang i historien valgte sitt lokale åndelige råd.

Lokalt Åndelig Råd i Holmestrand, f.v.: Espen Christiansen Waller, Karianne Christiansen Waller, Irene Linger, Ivar Otto Skarbøe, Turid Håkonsen, Heiko Nolen, Knut Henrik Dahl, Irene Christensen og Hans Olav Håkonsen. De to barna er f.v. Amelie Christiansen Waller og Gabriell Christiansen Waller. Foto: Nasjonalt Åndelig Råd.

Valget og feiringen ble avholdt på Eidsfoss i solrike og naturnære omgivelser hos Hans Olav og Turid Håkonsen med ti voksne deltagere og 2 barn. De 9 voksne bahá'íene som ble valgt er avbildet over.
Du kan lese mer om bakgrunnen for Ridván-høytiden og Bahá'u'lláhs erklæring i Ridván-hagen her:
http://www.bahai.no/bahaullahs-liv-og-lare-utdypende-presentasjon/erklringen-i-ridvn-hagen


Les mer om bahá'í-samfunnets aktiviteter her:

Sasan Kamali