Sommerskolen 5. - 11. juli

Visjonen for årets sommerskole var å styrke kulturen av deltagelse, læring og tjeneste i et fellesskap som er åpent for alle. Slagordet var tjeneste i fokus. Det var ca 210 deltakere fra Norge, Australia, Sveits, England, Belgia og USA.

Fellesbilde av deltakerne på sommerskolen

Fellesbilde av deltakerne på sommerskolen

Sommerskolen som også i år ble avholdt på Radisson Blue Resort på Beitostølen, var preget av enhet og glede. En åndelig ladet karakter preget samværet, som hadde innslag av andakt, studie og adspredelse. Det var et variert program, hvor det var god mulighet til å finne noe for enhver smak. De fleste av aktivitetene var lagt opp med tanke på at det skulle være rom for både små og store. Dette ga en unik opplevelse av felleskap. Barna var for eksempel med som medhjelpere i morgenstunden, og programmet var også tilrettelagt for å møte både barn og voksne sin tørst etter åndelig føde. Bønnestundene på ettermiddagene var arrangert av enkeltpersoner og samfunn rundt i landet, og ga ny inspirasjon og åndelig påfyll. Fra morgen til kveld sto et stille rom til disposisjon. Det ble arrangert bønnestunder på personlig initiativ og barnegruppen brukte rommet til historiefortelling.

Den andaktsfulle karakteren som preget sommerskolen, ble beriket gjennom varierte kunstneriske innslag. For å nevne noen satt Mani sitt fløytespill satt oss alltid inn i en åndelig stemning.

Hege slo an tonen under åpningen for sommerskolen, med sin fortellerforestilling ”Sangen fra det store osean”(i samarbeid med Thalia og James). Åse og Kjell brakte oss sammen og løftet oss gjennom musikalske innslag. Musikalsk workshop ledet av Ava Bowers brakte frem nye talenter. Et høydepunkt for mange var Sabrina  og Shaili  sin fremføring av”My future husband.”Fantastisk! Prisen for det mest humoristiske musikalske innslaget går til Adrian, Hipolyte og Atli, som fremførte sin egen låt etter inspirasjon fra juniorungdommene/ ungdommenes musikalsk verksted. Ava Bowers og sønnen Rieves ga oss musikalske opptredener av høy klasse. Ava Bowers sitt varierte repertoar ble en gjenspeiling av sommerskolen sin karakter. Markeringen av Bábs martyrdød med en dramatisering som et hørespill ble en uforglemmelig opplevelse.

Verkstedene på ettermiddagstid møtte forhåpentligvis noe for en hver smak: Gruppearbeid om tjeneste, musikalsk workshop, kreativ presentasjon (glimt fra bahá’í historien), ut i naturen (dugnadsarbeid), fordypning om Huququllah og presentasjon av skoleutvalget. Det var også rom for personlig initiativ til aktiviteter. I tillegg til disse tilbudene, var det aldersinndelte grupper for barn, juniorungdom og ungdom parallelt med Ford Bowers sine foredrag. Juniorungdommene hadde et eget tilbud på utsiden av hotellet i egne lokaler, samt et samarbeid med ungdommene på ettermiddagene. Dyktige og engasjerte ungdomsledere sto for gjennomføringen av deres program.

Barnegruppene hadde en blanding av aktiviteter og lek, refleksjon om dyder og historiefortelling om den hellige familie. Noen av de attraktive aktivitetene i området var inkludert i programmet for både barn og juniorungdommene, samt et tilbud om gratis bruk av svømmehallen for barna på ettermiddagstid. De deltok også i tjeneste i naturen med hjelp fra Robert. Det var fint å kunne inkludere naturopplevelser, samtidig som vi kunne gjøre en tjeneste for det lokale samfunnet gjennom et samarbeid med Beitostølen løypeforening. 

Kveldene var også preget av et mangfold. Hjelperådsmedlemmenes kveld, ble fylt med historiefortellinger som traff oss midt i hjertet. Sven-Erik tok oss med til Hjerteborg. Mange delte på kveldsstundene av egne talenter og erfaringer. De unges bidrag gir særlig håp for fremtiden. Det er et ønske at kreativiteten som gjennomsyret sommerskolen, kan gi læring og ferdigheter som vil berike det daglige bahá’í-samfunnslivet og kjerneaktivitetene. 

Nasjonalt Åndelig Råd