Ungdomskonferanse: – Ser tjenestemuligheter over alt

– Konferansen gav meg en visjon om hvordan jeg kunne bidra til å bevege mitt samfunnet fremover, sier Simon Ward. –«Uselvisk tjeneste» ble gjentatt mange ganger i materialet. Det gjorde et inntrykk og endret måten jeg vil nærme meg tjeneste

Konferansen ga deltakerne en visjon av hvordan de kunne bidra til å bevege samfunnet fremover. Simon Ward:–«Uselvisk tjeneste» ble gjentatt mange ganger i materialet. Det gjorde et inntrykk og endret måten jeg vil nærme meg tjeneste.

Ungdommens potensiale

Simon var en av 25 ungdommer som samlet seg til fordypning om unge menneskers rolle i samfunnet. Seminaret fant sted helgen 17. til 19. oktober på Ølbergtunet langs Jærens sandstrender, like sør for Stavanger. Han var en av fem ungdommer som tok turen fra Bergen og nabokommunen Os til Rogaland. To ungdommer kom fra Arendal og syv var venner av  bahá'íene.

–Jeg ble imponert over kapasiteten til juniorungdom og jeg innså virkelig hvor moden de er; jeg lærte virkelig mye fra dem, fortsetter Simon. – Konferansen var et utmerket sted å treffe nye mennesker. Jeg satte virkelig pris på musikken og de kreative aktivitetene. De fungerte som gode måter å visualisere og forstå det vi lærer.

Konferansematerialet understreket hvordan hver generasjon av ungdommer «kjennetegnes ved spesielle egenskaper, og livene deres blir formet av særskilte krefter». Ungdommene analyserte kreftene som omgir dem og så på hvordan de påvirkes både av positive og negative krefter. Spesielt ble betydningen av tjeneste fremhevet. Bahá'í-troen ser ikke på ungdomstiden som en passiv og opprivende alder, men heller en periode hvor mennesket er gitt en iherdig kraft og en unik evne til å forvandle verden.

Flere konsepter ble utforsket: Hvordan fremmes gjensidig støtte? Hva er vennskapets sanne natur? Hvordan kan livet innrettes slik at det skapes sameksistens mellom tjeneste, utdanning og jobb?

Materialet som ble gjennomgått var det samme som ble gjennomgått på de 114 ungdomskonferansene i fjor, blant annet i Helsinki. Materialet er bygd opp rundt diskusjoner i grupper og baserer seg på de erfaringer, refleksjoner og innsikter som ungdommen selv besitter.

Bidro til handling

Før han deltok opplevde Simon flate batterier. –Nå føler jeg med oppladet igjen. Det var en svært verdifull helg. Jeg har handlet på det vi lærte. Jeg lærte å se muligheter for tjeneste uansett hvor jeg er, enten jeg går ned gaten eller er på jobb.

Simon forteller at han hadde slitt med motivasjonen på arbeid de siste ukene.–Plutselig så jeg tjenestemuligheter over alt. Jeg kan ha oppløftende samtaler med mennesker uansett hvor jeg. Jeg møtte en ny person denne uken. Jeg inviterte ham med på firesiden min og han kom. Nå har jeg virkelig innsett at det alltid er muligheter til å tjene. Som bartender møter jeg på mange mennesker som trenger hjelp med livet. Nå ser jeg på denne jobben som en velsignelse.

På slutten av konferansen delte deltakerne sine planer for tjeneste fremover. –Det var fint å høre de andres planer. Fremtidsvisjonen ble mer opplagt. Det kom frem mange gode kvaliteter og perler.

Hver torsdag arrangerer Simon en fireside hjemme hos seg selv. Han inviterer både venner og bahá'íer. Diskusjonene tar utgangspunkt i åndelige temaer og baserer seg på sitater fra både bahá'í-skriftene og andre religioner. Simon vil fokusere sine krefter på å opprettholde disse møtene.

I samme nabolag bor Emilie Haeger, som også deltok på konferansen. Hun planlegger å starte en studiesirkel med Ruhi bok 1 i løpet av høsten. Hun forklarer at gjensidig støtte er nødvendig for å få aktivitetene til å vokse. Det trengs en balanse mellom utvidelse og befestete. Derfor støtter hun opp om Simons fireside mens han vil støtte opp om hennes studiesirkel. Selv om de har hver sin aktivitet, planlegger og reflekterer de sammen.

Et ledd av konferanser

Vi må spre tanken om å leve et liv i tjeneste

Helgen før ble en tilsvarende konferansen gjennomført på Skedsmo utenfor Oslo. Det er planer om en tredje konferanse i Trøndelag. Konferansene er organisert av de nye regionale institutt-teamene som ble utpekt i vår og de tre konferansene følger grensene for institutt-teamenes regioner. For vestlandsungdommen følges det opp med en ny konferanse 27. februar til 1. mars, den gangen i Bergen.

Simon ser på neste konferansen som en mulighet til å ytterligere forene og aktivere bahá'í-samfunnet i Bergen. –Nå skal vi jobbe mot konferansen i Bergen. Jeg håper å involvere de persiske vennene i større grad. Hvis vi møtes kan vi diskutere hvordan vi kan jobbe sammen og hva vi kan oppnå som gruppe. Konferansen blir en mulighet til å snakke med samfunnet og rådslå om hvordan vi kan bli et kollektivt team.

Nasjonalt Åndelig Råd