Kunnskap om Gud

Kunnskap om Gud

Det er lett å la seg forbløffe av universet en stjerneklar kveld. Er det mulig at det kunne blitt skapt uten en Skaper? Eller at Skaperen av denne uendelige verden kan være uten intelligens? Materialister sier at naturen selv har frembragt mennesket. Men naturen har ingen intelligens. Er det da mulig at den kan skape et menneske som jo har intelligens?

Se på naturen. Det som er på et lavere nivå er ikke er i stand til å forstå egenskapen og kraften av det som er høyere. Slik kan ikke steinen fatte hva en plante er. Planten kan ikke begripe hva et dyr er. Og dyrene kan aldri, uansett hvor mye de utvikles, forestille seg menneskets verden og begavelse. Hvordan kan så mennesket, det skapte, forstå skaperens virkelighet?

Selv om menneskets aldri kan forstå Gud, er det likevel i stand til å kjenne ham. Bahá’í-troen hevder at det er to måter å lære å kjenne Gud; gjennom naturen og gjennom Guds manifestasjoner (profeter).

Fra tid til annen framstår det et menneske som er Guds manifestasjon (profet), slik som Buddha, Moses, Jesus, Muhammed og Bahá’u’lláh. Alt av fullkommenhet og nådegaver som kommer fra Gud, er synlig i den hellige profeten, slik solen skinner klart i et speil som er helt blankpusset. Å si at disse speil er manifestasjoner av Sannhetens Sol betyr ikke at solen har steget ned og blitt forenet med speilet. Det betyr at alt hva menneskeheten vet, oppdager og forstår av Guds navn, hans egenskaper og fullkommenhet, har det fra hans hellige manifestasjoner.

“Kjennskap til ham som er Kilden til alle ting, og å nå frem til ham, er umulig uten å kjenne og nå frem til disse lysende Skapninger som utgår fra Sannhetens Sol.” 
(Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Íqán, s.142)
“Intet menneske, hvor klartskuende det enn er, kan noensinne håpe å nå de høyder som den guddommelige Leges visdom og forstand har nådd.”
(Glimt fra Bahá’u’lláhs Skrifter, XXXIV, s. 59.)
“Åpenbaringens person har alltid vært Guds talerør og hans representant. Han, i sannhet, er Dag-Lysningen av Guds aller ypperste titler, og hans opphøyede egenskapers demringssted.”
(Ibid., XXVIII, s. 51.)
“Vær enn videre forvisset om at de handlinger og gjerninger som hver og en av disse Guds manifestasjoner utfører – ja, alt som vedrører dem, og hva som helst de måtte manifestere i fremtiden – alle er forordnet av Gud og avspeiler Hans vilje og hensikt.” 
(Bahá’u’lláh, Ord til ettertanke, s. 55.)

(Teksten er basert på studiesirkel-materialet Ruhi Bok 2.)

Sasan Kamali