Fotnoter

1. Mathnaví av Jalálu'd-Din Rúmí
2. Sa'dí, Muslihu'd-Din af Shíráz (ca. 1184-1291), berømt forfatter til Gulistán og andre poetiske værker.
3. Persisk ordsprog der beskriver en mand, som giver for let op. Som det her er benyttet, kan det betyde, at Shaykhen i sin egenskab af mystisk leder kan føle sig kompromitteret p.g.a. den kendsgerning, at Bahá'u'lláh lærer ham om den nye sandhed.
4. Koranen 41:30
5. Koranen 11:114; 42:14
7. Senna, hovedstaden i det persiske Kurdistán
8. Dette forord til DE FIRE DALE er skrevet i den fineste persiske brevform. Reglerne for klassisk brevskrivning kræver, at man citerer literære værker og forsikrer om sin vedvarende kærlighed til den, brevet er henvendt til, som her.
9. Hadíth
10. Mathnaví. Her fortæller Rúmí en historie om fire onde fugle, som, når de dræbes, bliver forvandlet til fire fugle af godhed. Allegorien illustrerer nedkæmpelsen af de onde egenskaber og deres erstatning med de gode
11. Koranen 89:27-30
12.  Koranen 41:53
13. Koranen 17:15
14. Berømt forfatter innen grammatik og retorik
15. Koranen 59:19
16. En af Guds egenskaber og ei af Muhammeds tilnavne.
17. Maqám-i-Mahmúd - lovprist stade - er de Profeters rang, der er skænket den største standhaftighed.
18. HULEN er et af kapitlerne i Koranen - 18:16. Dette refererer til den fuldkomne tros stade. Vennerne i Hulen er identiske med de tidlige kristne martyrer.
19. Koranen 24:37
20. Koranen 2:282
21. Hadíth
22. Koranen 37:59
23. Koranen 2:151
24. Den egenskab hos Gud, som drager alle skabninger til Ham.
25. Koranen 21:27
26. Abu-'Ali Siná (Avicenna
"Enhver skikkelse, enhver form. der forgår i dag er forsvarligt opbevaret i Tidens skatkammer. Når verden drejer tilbage til sit tidligere sted, fremdrager Han dets åsyn fra det usynlige". (Se også Nogle Besvarede Spørsmål s. 326).
27. Koranen 18:37
28. Koranen 2:254-5:1, etc.
29. En ytring som tillægges 'Ali
30. Dette citat er fra arabisk
31. Dette var åbenbaret før Bahá'u'lláh erklærede sig. De følgende linjer refererer til hans åbenbarings overvældende nærhed.
32. Bogstaveligt Há's klædning, hvilket er bokstavet "H" og som her repræsenterer Bahá.
33. Dette refererer til Bibelens og Koranens historie om Josef.
34. Dette refererer til dem, som ikke ventede den nært forestående genkomst af ham, som Gud skal åpenbare.
35. Koranen 76:13
36. Dette citat stammer fra en af Koranens kommentatorer 55:29, jvf. Ismat-i-Kubrá
37. Koranen 55:29
38. Koranen 6:79
39. Koranen 6:75
40. Koranen 7:105 etc. og Hadíth
41. Ismat-i-Kubrá, den guddommelige manifestations uforanderlige egenskab.
42. Muhammed
43. Koranen 33:62, 48:23
44. Koranen 4:164
45. Koranen 7:140
46. Shams-i-Tabríz, Súfíen, der havde en så overvældende indflydelse på Jalálu'd-Din Rúmí, idet han bortledte hans opmærksomhed fra videnskab og ledte den over på mysticisme.
47. Koranen 37:180