Individet og samfunnet

Vi lever i dag i en unik historisk periode. Etter hvert som menneskeheten utvikler seg fra barndom og nærmer seg kollektiv modenhet, blir behovet for en ny forståelse av forholdet mellom individet, samfunnet og samfunnets institusjoner stadig viktigere.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
Den bahá'í-administrative orden

Bahá'í-samfunnets saker blir administrert av valgte institusjoner, hver av dem med et fastlagt ansvarsområde. Opprinnelsen til dette systemet, kjent som den administrative orden, og dessuten de prinsippene som klarlegger funksjonene deres, finnes i Bahá'u'lláhs skrifter.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd