Kort stil om fred

For noen år siden var det noen bahá’íer i Norge som kjørte rundt med et merke på bilene sine hvor det stod ”Fred er mulig”. Noen syntes sikkert det var tåpelig. Skulle ikke fred være mulig?

Read More
Sasan Kamali