Annonsering av ungdomskonferansene

"For å anspore dette veldige foretagendet og for å kalle dagens unge til å påta seg forpliktelsene som de må oppfylle i løpet av dette hurtig krympende tidsrommet, kunngjør vi at det kalles sammen til 95 ungdomskonferanser mellom juli og oktober, planlagt på arrangementssteder som spenner over hele kloden"

Read More
Budskap til deltagerne

"Over hele verden samles titusener med mye til felles i mange ungdomskonferanser som alle har samme mål. Selv om deres hverdag er formet av en lang rekke ulike omstendigheter, er deres lengsel etter å oppnå nyttige endringer og en evne til meningsfylt tjeneste, begge typisk for deres stadium i livet."

Read More
2. Tidlige ungdomsår

Nå inviteres dere til å tenke på juniorungdom som er i den spesielle alderen av tidlig ungdomstid og som representerer "et reservoar med samfunnsforvandlende kapasitet som venter på å bli brukt". Hva gjør denne alderen spesiell?

Read More
3. Å fremme gjensidig støtte og hjelp

Som en motvekt mot de mektige sosiale kreftene som truer med å tappe deres krefter og avlede deres hensikt, kan de stole på Guds usvikelige hjelp. De må dessuten styrke evnen til å skape en atmosfære av gjensidig støtte og hjelp blant seg selv og i sine samfunn, der deres evne til å forvandle samfunnet blir mangfoldiggjort.

Read More
4. Ungdom og samfunnsbygging

I lys av dette blir dere nå bedt om å reflektere over bidraget din generasjon kan gjøre for bygging av pulserende samfunn i nabolag og landsbyer, og i andre omgivelser der man kan finne mennesker som er ivrige etter å ta del i kollektiv forvandling.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
5. Å bidra til en fremadskridende sivilisasjon

De samfunnsbyggende anstrengelsene til bahá'íene og deres venner er mer enn bare gode sosiale prosjekter fra uselviske individer. De bygger på troen om at menneskeheten lever på et veldig spesielt tidspunkt i sin historie. I sin utvikling har menneskeheten passert gjennom stadier som kan sammenlignes med barndomstid og ungdomstid og står nå ved begynnelsen av sin modenhetstid.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd