5. Mosebok kapitel 28

5. Mosebok kapitel 28

15.

Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig: 

16.

Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på marken. 

17.

Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg.

18.

Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.

19.

Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du vara vid din utgång.

20.

HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst, vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har övergivit mig.

Nasjonalt Åndelig Råd