Over 1000 baha'ier i Norge

BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE

Drammensveien 110a 0273 Oslo

Tlf: 22 55 95 85 / 952 14173


PRESSEMELDING

Over 1000 baha'ier i Norge

Den yngste verdensreligionen, baha'i-troen, vokser raskt og har nå over 1000 medlemmer i Norge. Baha'i nummer 1000 er xx xx, xxår (informasjon er fjernet etter ønske fra gjeldende person, red. anm).

Medlemsøkningen var på 9,7 prosent siste året (baha'i-nyttår er 21. mars) og økte fra 914 til 1012 medlemmer. Gjennomsnittlig medlemsøkning i baha'i-samfunnet de siste tre årene har vært 9,8 prosent. Økningen skyldes i stor grad innvandringen av baha'i-flyktninger fra Iran.

Nylig ble det stiftet nye administrative baha'i-råd i seks nye kommuner i Norge, i Kongsvinger, Nes på Romerike, Lørenskog, Røyken, Arendal og Vågan. I alt er det 18 råd, kalt Lokale Åndelige Råd, i Norge, alle med ni medlemmer.

Baha'i-samfunnet har nylig fått NORAD-støtte på 1 million kroner til et helseprosjekt i Zambia etter å ha avsluttet et 13 år langt utdanningsprosjekt i India med NORAD-støtte.

I Norge er aktiviteten i baha'i-samfunnet sentrert om studiesirkler, barneklasser og tilbedelsesmøter. Studiesirklene har spesielt stor oppslutning og er åpne for alle. Her er det fordypning i temaer som bønn, meditasjon, livet etter døden, barneoppdragelse. Siktemålet er åndelig bevissthet og sosialt engasjement for å fremme en fredelig og rettferdig verdensorden.

På helgens årsmøte ble følgende medlemmer valgt til Nasjonalt Åndelig Råd for Baha'ier i Norge: Behnam Bahrami, Arendal, Kai Haugseggen, Vestre Toten, Keyhan Ighanian, Bærum, Cecilie Brønner Johnsen, Trondheim, Joakim Brønner Johnsen, Oslo, Thor Henning Lerstad, Lillehammer, Polin Rafat, Trondheim, Riaz Rafat, Bærum og Britt Strandlie Thoresen, Oslo.

For intervjuer / nærmere informasjon:

  • Britt Strandlie Thoresen, nasjonal sekretær, Oslo, tlf, 22 55 95 85 eller 952 14173. Hun kan også henvise til lokale intervjuobjekter
  • Ellers viser vi til vår nettside: www.bahai.no
Nasjonalt Åndelig Råd