Oppdatering om situasjonen for bahá'íer i Iran

Oppdatering om situasjonen for bahá'íer i Iran

NASJONALT ÅNDELIG RÅD FOR BAHA'IER I NORGE

External Affairs representant

Holmenkollveien 26a, 0376 Oslo

Tlf. 952 14173

 

Oslo, 13. juli 2009

Vi vil gjerne oppdatere informasjonen vedrørende hva som har skjedd med den oppsatte rettssaken mot baha’iene i Iran som skulle ha funnet sted lørdag 11. juli.

Vi er glad for at vår utenriksminister i møte med den iranske chargés d’affaires uttrykte alvorlig bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Iran og der den forestående rettssaken mot de syv fengslede baha’i ”lederne” ble nevnt med sterk oppfordring om å løslate dem. Dessuten er vi takknemlig for at parlementariske ledere samt menneskerettighetsorganisasjoner om bl.a. Amnesty International og Human Rights Watch har satt betydelig fokus på saken.

Ethvert press på den iranske regjering i sakens anledning vil kunne bidra til en mer forsiktighet da Iran er sårbar overfor internasjonal oppmerksomhet om enn ikke dagens situasjon tyder spesielt på det.

Familiene til de syv baha’iene er blitt fortalt at det ikke vil avholdes noen rettssak nå og at de vil bli holdt videre informert om når. I lys av dette vil vi tro at det i nær framtid ikke vil bli noen rettssak. Man kan imidlertid ikke være sikker på dette siden informasjon vedrørende rettssaken alltid har vært gitt høyst uoffisielt.

Vi vil derfor med dette innstendig be om at enhver anstrengelse opprettholdes i det å protestere mot den iranske regjerings handlingsmåte overfor de helt uskyldige baha’iene. Vi vil hevde at de bør løslates umiddelbart i påvente av rettssaken siden lovens retningslinjer sier at en rettssak skal avholdes på en rettferdig og åpen måte.

 

Med vennlig hilsen

Britt Strandlie Thoresen

External Affairs representant