Spesielt årsmøte - valgte to nye medlemmer til det nasjonale rådet

Det nasjonale årsmøtet for Bahá'í-samfunnet i Norge ble dedikert Behnam Ahmadi, Sandnes, som var blant de 13 omkomne i helikopterulykken ved Turøy fredag 29. april, og Johanna Schubarth som bragte bahá'í-troen til Norge i 1927. Deres ånd og tjenestevilje preget årsmøtet.

Dehlia Eide Brennhaugen, 27 år, fra Trondheim, og Zack Livesay, 28 år, fra Stavanger, ble valgt som nye medlemmer til Nasjonalt Åndelig Råd. De syv andre valgte medlemmene på det nasjonale rådet er: Behnam Bahrami, Arendal, Shahla Bahrami, Arendal, Inga-Lisa Tahirih Dahl Hessel, Bærum, Keyhan Ighanian, Bærum, Sasan Kamali, Drammen, Arne Kittang, Røyken og Thor Henning Lerstad, Lillehammer.

Den uegennyttige tjenesteviljen til Behnam Ahmadi og Johanna Schubarth ble stadig referert til i rådslagningen over to dager. I deres tjenesteånd handlet den om å styrke arbeidet til det beste for samfunnet rundt oss. Fokus i rådslagningen var særlig ungdom og bahá'íers bidrag til nabolag med åndelige verdier, barneklasser, juniorungdomsgrupper og studiesirkler om åndelige og sosiale spørsmål, alt med tanke på å oversette teori i praktisk handling.

Lørdag formiddag ble årsmøtedeltagerne skysset med to busser fra Kulturhuset i Asker til Vestre Gravlund for en minnestund og avduking av en ny minnestein over det norske bahá'í-samfunnets mor, Johanna Schubarth, som reiste hjem fra sin sykepleierjobb i USA til Sandefjord i 1927 for være til hjelp for sin syke mor.

ÅRSMØTE-DELTAGERE: De fleste av de 38 delegatene til årsmøtet, medlemmer av Nasjonalt Åndelig Råd, europeisk rådgiver Sabà Mazza (nr. 3 stående f.v.) og hjelperådsmedlemmene Lilli Martine Lerstad og Kitt Sandvik (nr. 1 og 2 stående f.v.).

MINNESTEINEN: Den nye steinen reist til minne for Johanna Schubarth.