Nasjonalt Årsmøte - valgte to nye medlemmer til rådet

Lilli Martine Lerstad og Nazila Dabestani, begge fra Oslo, ble valgt som nye medlemmer til Nasjonalt Åndelig Råd. De syv andre valgte medlemmene på det nasjonale rådet er: Behnam Bahrami, Arendal, Shahla Bahrami, Arendal, Keyhan Ighanian, Bærum, Sasan Kamali, Drammen, Arne Kittang, Røyken, Thor Henning Lerstad, Lillehammer og Zack Livesay, Stavanger.

Hvordan å bygge vår kapasitet til å ha meningsfylte samtaler om Bahá'u'lláh og Hans liv, spesielt i forbindelse med 200-årsmarkeringen for Hans fødsel som kommer i oktober, var ofte gjenstand til rådslagningen over de to dagene. I tillegg til dette var det fokus i rådslagningen på ungdom og vårt samfunnsliv, samt bidraget hver og en av oss kan gjøre i nabolag med åndelige verdier, barneklasser, juniorungdomsgrupper og studiesirkler om åndelige og sosiale spørsmål, alt med tanke på å oversette teori i praktisk handling.

Vi ønsker det nye rådet med de to nye medlemmene velkommen!

ÅRSMØTE-DELTAGERE: 35 av de 38 delegatene til årsmøtet, medlemmer av Nasjonalt Åndelig Råd, europeisk rådgiver Sabà Mazza (nr. 6 stående f.v.) og hjelperådsmedlemmene Kitt Sandvik, (nr. 2 stående f.h.) Kehler Moghen (nr. 5 stående f.v.) og Shoja Fallah (nr. 3 stående f.v.).

Flere bilder fra årsmøtet:

Sasan Kamali