Filmen "Lyset demrer": Ny film i anledning tohundreårsdagen for Bábs fødsel

Filmen “Lyset demrer” på norsk. Den kan også lastes ned ved å trykke her.

Filmen “Lyset demrer” er en ny film laget av bahá’í-samfunnets verdenssenter på oppdrag fra Det Universelle Rettferdighetens Hus i anledning tohundreårsdagen for Bábs fødsel, som vil bli feiret i hele verden fra 28. - 30. oktober 2019.

Filmen ble nylig lansert på det internasjonale nettstedet for tohundreårsmarkeringene på bicentenary.bahai.org og den er nå tilgjengelig i en norsk versjon her på bahai.no. Filmen følger den personlige søken etter sannhet til 8 ulike individer fra ulike steder i verden. Hver av dem beskriver sin reise med å oppdage at Gud har sendt to guddommelige manifestasjoner for vår tid, Báb og Bahá’u’lláh, som forvandler menneskelige tenkning og adferd med sin veiledning.

Historien til disse 8 individene blir utforsket parallelt med historien om Bábs liv. Báb var forløperen til Bahá’u’lláh.

I tillegg til den norske versjonen her, er filmen tilgjengelig på flere andre språk her. Se også vår egen side for tohundreårsmarkeringen her.