Liv og død

Liv og død

Individets liv begynner ved unnfangelsen, når sjelen forbinder seg selv til emryoet. Når døden inntrer vil kroppen gå tilbake til støvets verden, mens sjelen går videre til å gjøre fremgang i Guds åndelige verdener.

“Å anse at ånden forgår etter legemets død,” har ‘Abdu’l-Bahá sagt, “er som å forestille seg at en fugl i bur ville omkomme dersom buret ble brutt i stykker, skjønt fuglen ikke har noe å frykte ved at buret blir ødelagt. Vårt legeme er som buret, og ånden er som fuglen … hvis buret brytes i stykker, vil fuglen fortsette å eksistere. Dens følelser vil tilmed bli enda mer intense, dens fornemmelser sterkere og dens lykke forøket.”

Etter at dens forbindelse med kroppen avsluttes, vil sjelen fortsette å gjøre fremskritt i en evig ferd mot fullkommenhet. Bahá’u’lláh skrev: “Den vil tilkjennegi Guds tegn og egenskaper og åpenbare hans miskunn og gavmildhet.”

En opplyst sjel fortsetter å ha en innflytelse på fremskritt i denne verden og på folkenes fremgang. Den virker som “den rene surdeig som gjennomsyrer tilværelsens verden og bringer til veie den kraft som verdens kunstarter og underverk frembringes ved.”

“Den hinsides verden,” skriver Bahá’u’lláh, “er likeså forskjellig fra denne verden som denne verden er forskjellig fra barnets, mens det ennå er i mors liv.” Presis som livmoren utgjør miljøet for en persons første fysiske utvikling, er den objektive verden en arena der vi utvikler de åndelige karaktertrekk og evner som vi trenger for vår videre reise. Både her og i det neste liv, gjør vi fremskritt med hjelp av Guds miskunn og nåde. Det som også er viktig for våre sjelers fremgang i den neste verden, er de gode gjerninger som blir utført i vårt navn her på jorda, og de oppriktige bønnene til våre familier og venner.

I lys av dette, er ikke døden noe vi bør frykte. Bahá’u’lláh omtaler den som en “gledens budbærer”. Han uttaler: “Du er mitt herredømme og mitt herredømme forgår ikke; hvorfor frykter du din undergang? Du er mitt lys og mitt lys skal aldri bli tilintetgjort; hvorfor frykter du tilintetgjørelse? Du er min herlighet og min herlighet svinner ikke; du er min kledning og min kledning skal aldri slites ut.”

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd