Den rasjonelle sjel

Den rasjonelle sjel

Den essensielle identiteten til ethvert menneskelig vesen er en rasjonell og udødelig sjel. Den fysiske verden er et sted for komposisjon go dekomposisjon, for fremgang og tilbakegang. Men sjelen lider verken av oppløsning eller tilbakegang. Den “er av en helt annen art enn det fysiske skaperverk”.

Vi kan ikke forstå sjelens eksakte natur. Den er, sier Bahá’u’lláh, “et Guds tegn, en himmelsk juvel hvis virkelighet det ikke har lyktes de lærdeste mennesker å forstå, og hvis mysterium intet sinn … noensinne kan håpe å avsløre.” Sjelen “er den første blant alle skapte ting til å erklære Skaperens opphøyede stilling, den første til å erkjenne hans herlighet, til å holde fast ved hans sannhet og til å bøye seg i tilbedelse for ham.”

Hvert individuelt liv begynner når sjelen knytter seg selv med embryoet ved unnfangelsen. Men tilknytningen er ikke materiell; sjelen går ikke inn i ler forlater ikke kroppen, og opptar ikke fysisk plass. Bahá'u'lláh bruker solens metafor for å forklare forholdet mellom sjelen og kroppen: “Menneskets sjel er solen som opplyser dets legeme, og som det henter sin næring fra, og slik bør den betraktes.”

Bahá’í-skriftene forklarer at slike sinnsevner som det å tenke, resonnere, forstå og danne seg forestillinger er “sjelens iboende egenskaper, på samme måte som utstråling av lys er solens iboende egenskap.” Menneskets legeme er “som et speil, sjelen som solen, og sinnsevnene som strålene som utgår fra denne lyskilden.”

Det er ved å bruke sjelens evner at mennesket gjør fremskritt. ‘Abdu’l-Bahá har sagt at sjelen “kan oppdage tingenes innerste virkelighet, forstå hva som særpreger de ulike vesener og gjennomskue tilværelsens gåter. Alle vitenskaper, kunnskaper, kunstarter, undere, institusjoner, oppdagelser og foretagender fremkommer ved at den forstandsbegavede sjel anvender sin intelligens.” Han sier videre at det var en gang da slike virkelige fenomener “var ukjente, forvarte mysterier og skjulte hemmeligheter; den forstandsbegavede sjel oppdaget dem etter hvert og hentet dem ut fra det usynliges og skjultes plan inn i det synliges rike.”

Nasjonalt Åndelig Råd