Hellige skrifter

I bahá'í troen betraktes de fleste skrifter fra Báb og Bahá'u'lláh som hellige skrifter. I tillegg betraktes også en del av skriftene fra 'Abdu'l-Bahá som hellige. Her under finnes oversettelser fra disse tre hovedskikkelsene i Bahá'í troen.

Read More
Publikasjoner

Publisert materiale utarbeidet av det internasjonale bahá'í-samfunnets Verdenssenter, andre internasjonale bahá'í-organer og Nasjonalt Åndelig Råd for bahá'íer i Norge finner du her. Publikasjonene er på norsk.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd