Åpenbaring

Gud, universets Skaper, er allvitende og allkjærlig. Slik den fysiske solen skinner over verden og er kilde til alt liv, på samme måte er Guds åpenbaringer kilden til åndelig liv. Gjennom læren til Guds manifestasjoner - blant dem Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus Kristus, Muhammed, og i nyere tid, Báb og Bahá’u’lláh— har menneskehetens åndelige, intellektuelle og moralske egenskaper blitt utviklet. Deres lære har dannet grunnlaget for sivilisasjonenes fremgang.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
Naturen

Skjønnheten, rikdommen og variasjonene i naturen er alt sammen uttrykk for Guds egenskaper. Dette inspirerer til dyp respekt for naturen. Menneskeheten har muligheten til å frigjøre seg fra naturens verden og, som forvaltere av planetens enorme ressurser, er den ansvarlig for å bruke jordas råmaterialer på en slik måte at det ivaretar bærekraft og bidrar til sivilisasjonens utvikling.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
En stadig fremadskridende sivilisasjon

Menneskeheten har gått igjennom faser som kan sammenlignes med spebarnstid, barndom og pubertet. Nå står den på terskelen til sin kollektive modenhetsalder. Kjennetegnet på denne modenheten er å forene menneskeheten i en global sivilisasjon. Fremveksten av denne sivilisasjonen, blomstrende både i sin åndelige og materielle dimensjon, innebærer at åndelige og praktiske sider av livet utvikles i et harmonisk samspill.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd