Menneskehetens modenhetsalder

Menneskehetens modehetsalder

Bahá’í-troen mener vi er i ferd med å nå menneskehetens modenhetsalder. Det betyr at flere og flere ser det som naturlig å være verdensborgere og ser hele verden som ett land.

Bahá’íer prøver derfor å behandle alle slags folk med åpenhet og respekt, som om hele menneskeheten er én familie, og gjør sitt beste for å kvitte seg med kulturelle, religiøse, politiske og sosiale fordommer.

Jorden er kun ett land og menneskeheten dets innbyggere,” sier Bahá’u’lláh.

Fra livets begynnelse til slutt går alle gjennom forskjellige faser. Hver fase har sine egne betingelser og stiller sine egne krav. I menneskets liv er ikke betingelsene og kravene de samme i småbarnstiden, barndom, ungdomstiden og i moden alder. Hver fase forbereder oss til den neste, den skjerper våre evner og trener vårt intellekt.

Tilsvarende er det perioder og faser i menneskehetens liv. Menneskeheten er nå i ferd med å forlate ungdomstiden og tre inn i modenhetsalderen. Det som tilfredsstilte behovene i dens tidligere historie, tilfredsstiller ikke kravene den har i dag. Bare tenk på uttrykk som ”den globale landsby” og ”tenke globalt, handle lokalt”. Det forteller at verden på kort tid er blitt like liten som hele landet vårt var for få år siden.

Menneskeheten går gjennom revolusjonerende forandringer. Det gjelder styreform, lov og rett, vitenskap, næringsliv. Gamle holdninger og institusjoner er ikke tilstrekkelig for denne tidsalders utvikling og fremskritt.

Dette er tiden for modenhet også innen religion. Fanatisme, dogmatisme og fundamentalisme er ikke svaret. Baha’í-troen mener at menneskehetens modenhetsalder krever at alle erkjenner at Gud er én og den samme for alle verdens folk og at alle de store religionenes grunnlag er det samme.

Enorme forandringer er med andre ord på gang. Bahá’u’lláh sier det slik:

Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden.”
(Bahá’u’lláh, Porten til Bahá’í, s. 104.)

 (Denne teksten er basert på studiesirkel-materialet Ruhi Bok 2.)

 

 

Sasan Kamali