Back to All Events

Sommerskolen 2018


  • Radisson Blu Mountain Resort, Beitostølen Beitostølen Norway (map)

Velkommen til Bahá'í Sommerskole 2018

“Å oppnå enhet gjennom rettferdighet”

Velkommen til inspirasjon og glede på årets sommerskole med temaet ‘Å oppnå enhet gjennom rettferdighet’! Det blir et spennende og variert program for alle aldre. Blant gjestene som kommer har vi en advokat, klovner, kunstnere og fotballkjennere, samt et stort antall deltakere med kjente og ukjente talenter og evner.

Tid og sted:
Fra 24. juni på kvelden til 30. juni med avreise fra morgenen
på Beitostølen høyfjellshotell


Litt om programmet:

Hovedprogrammet

Hovedforedragsholder Layli Miller-Muro er Bahá’í og en dyktig og anerkjent advokat fra USA. Hun er grunnlegger av Tahirih Justice Centre, en Bahá’í-inspirert organisasjon som jobber for å beskytte kvinner mot brudd på menneskerettigheter, slik som vold, menneskehandel og tvangsekteskap. Layli er kåret av tidsskriftet Newsweek som en av verdens 150 mest fryktløse kvinner. På sommerskolen kommer hun til å ta opp tema som rettferdighet, sosial handling og likestilling mellom kvinner og menn. Du kan lese mer om Layli på wikipedia her.

Layli Miller-Muro. Av Alexandra Anne E. - Eget arbeid, CC BY-SA 4.0,

Amadan Ensemble. Foto: thewoba.com

Amadan Ensemble. Foto: thewoba.com

Klovnegruppe

Klovne- og mimeparet Amadan ensemble fra Irland vil tilføre kreativitet og glede til sommerskolen. De har erfaring med blant annet interaktive sceneshow, workshops og arbeid med barn. De vil jobbe med alle aldersgrupper, men spesielt med barna. Du kan lese mer om Amadan ensemble her.

En ånd av tjeneste

Som en del av årets sommerskole vil alle deltakerne kunne ta del i tjenestehandlinger i løpet av skolen. I påmeldingsskjemaet vil du kunne velge hvilket tjenestefelt du ønsker å bidra på og du blir deretter satt i en liten gruppe og gitt en enkel tjenesteoppgave som er med på å skape sommerskolen. Dette vil bidra til å øke ånden av tjeneste og at alle får brukt sine evner og blir kjent med flere. Kom gjerne med egne forslag til tjeneste du ønsker å bidra med. Man vil få informasjon og påminnelse via SMS.

For barna

Velkommen til en sommerskole med større fokus på barn enn noen gang! Vi vil gi barna en varm, trygg ramme, med engasjerte kunnskapsrike lærere. Innholdet skal være Bahai inspirert, med mye rom for glede, vennskap, musikk, kreativitet, læring, utvikling, og humor. Gjennom alles tjeneste vil barnas vel ha en større plass i helheten på sommerskolen, og føle at de alle voksne bryr seg. Det vil være en egen 'Bahai barnehage' i et egnet lokale med program for førskolebarna. Det vil i år være en separat morgenbønnestund for alle barna med foreldre som vil gå parallelt med bønnestunden i hovedprogrammet.

SE BARNEPROGRAMMET HER


For juniorungdom

Juniorungdommene (fra og med 12 til 15 år) har sitt eget heldagsprogram, og kommer til følges opp av et team av ungdom fra hele landet. Programmet skal bidra til åndelig og intellektuell utmerkelse. Programmet består av studering av tekster spesielt laget for juniorungdom. og vi kombinerer dette med kunst, uteaktiviteter, historier og tjeneste. Vi har valgt å bruke boken «Troens ånd». Den handler om hva som er hensikten med vår fysiske eksistens. Vi lærer mye om naturen og hva den kan fortelle oss. Det er ingen juniorungdommer som har gjennomgått denne boken i Norge, så det er sikkert at det blir noe nytt.

SE JUNIORUNGDOMSPROGRAMMET HER


For ungdom

Hovedforedragsholder Layli Miller-Muro vil også holde av program for ungdommen gjennom hele uken. I tillegg vil flere unge og eldre voksne bidra til programmet. Det vil blant annet bestå av rådslagningsgrupper for ungdommene der ulike temaer som er aktuelle i samfunnet tas opp. Temaer som homoseksualitet, likestilling/feminisme, politikk, vitenskap osv. Vi ønsker at denne typen refleksjon, rådslagning og fordypning skal være en oppløftende og styrkende læring for ungdommer, både som individer og som aktive deltakere i tjenestehandlinger, diskurser og dialoggrupper. Programmet inkluderer kreative og sosiale aktiviteter og skal bidra til å knytte nye og nære vennskap.

SE PROGRAM FOR UNGDOM HER


Ettermiddagsworkshops

Det vil være en rekke workshops med både fordypning og kreative emner. Følgende er noen av workshopene som blir tilbudt, men det vil være mange fler (se blant annet program og følg med på nettsiden for oppdateringer):

  • 12 leksjoner om Huqúqu´lláh» er utarbeidet av Dr. Javaheri, tidligere medlem av Det Universelle Rettferdighetens Hus (URH). Det tar for seg bl.a. åndelige aspekter av denne mektige loven, praktiske spørsmål rundt beregning, betaling, forvaltning, utvikling av Huqúqu´lláh-institusjonen mm. samt historier om Huqúqu´lláh.

  • Utformingen av Bahá'í-testament og dets innhold og relasjoner til den enkelte lands lover (Tirsdag 26.06 kl. 15:00 til 15:50). Alle er pålagt å skrive et testament, står det i Kitáb-i-Aqdas. Denne sesjonen er ment til å gi informasjon om viktige elementer som en må ta hensyn til ift. utarbeidelse av et testament. Det tar for seg: Hva Bahá’í-skriftene sier om skriving av testament, de krav som settes i henhold til norsk arvelov og Huqúqu´lláh, og denne hellige lovens betydning for testament.

  • Kunstnerisk kurs «Kunst og utveksling av ideer». Se eget informasjonsark HER. (Obs: krever forhåndspåmelding).

  • Workshops for barn og blandede aldersgrupper. Mer informasjon kommer.

SE OPPDATERT PROGRAM HER


Praktisk informasjon

Økonomisk støtte

Det er satt av et begrenset beløp til de som trenger økonomisk støtte. Henvend deg til Hamid, e-post: hamid919z@gmail.com innen 9. juni. Størrelsen på støtten avhenger av hvor mange det er som søker.

Påmelding til sommerskolen

MELD DEG PÅ HER

NB! Bestilling av boenhet (Hotellrom / hytte eller leiligheter):
I år har sommerskole-deltakerne selv ansvar for å kontakte hotellet, helst før 9.juni, for å bestille hotellrom/hytte eller leiligheter. Kontakt hotellet etter at dere har registrert dere på denne siden for å sikre rom inn under sommerskolen.

INFORMASJON OM PRISER

Informasjon om hotellet

Radisson Blu Mountain Resort, Beitostølen
https://www.radissonblu.com/en/resort-beitostolen/contact
Tel: +47 6135 3000
Nevn for hotellet at du deltar på Bahá’í sommerskole 2018 slik at du får rabattert pris.

Velkommen!English translation:

 

WELCOME TO THE NORWEGIAN BAHÁ’Í SUMMER SCHOOL 2018

“Achieving Unity Through Justice”

We welcome you to an experience of inspiration and joy at this year's Summer School, where the theme is “Achieving unity through justice”. The school will take place in the beautiful Norwegian mountains and key speaker is Layli-Miller Muro from USA.

Time and place:
From the 24th of June (night) until the 30th of June (morning)
at Beitostølen høyfjellshotell


About the program:

Main Program

Key speaker Layli Miller-Muro is a Bahá’í and founder and executive director of the Taharih Justice Centre in USA, a non-profit, Bahá’í-inspired organization dedicated to protecting women and girls from human rights abuses through the provision of legal aid and public policy advocacy. At the Summer School Layli will help us deepen on subjects such as the Baha’i concept of justice, social action and equality between women and men. You can read more about Layli on wikipedia here.

Clowning

The clowning/miming/bouffon couple Amadan Ensemble from Ireland will be helping us understand and spread joy and creativity at this year's Summer School. They will work with all age groups, but in particular with the children. You can read more about the Amadan Ensemble here.

A Spirit of Service

As a part of this year's Summer School, all participants will have the chance to do an act of service during the week in order to make the school even better. You can choose your field of service when doing your registration and the committee will assign you a service group. This will increase the spirit of service at the school and is also a good way to meet new friends.

Children

Welcome to a Summer School with more focus on children than ever! We want to give the children a warm and safe environment with dedicated and knowledgeable teachers. The program will be Bahá’í inspired with a lot of room for joy, friendship, music, learning, development and humour. There will be a program also for the pre-school children. This year the children and their parents will have a separate morning devotional, which will be parallel to the devotional of the main program. 

SEE THE CHILDREN PROGRAM HERE

Junior Youth

The junior youth (12-15 years) have their own full day program. They will be accompanied by a team of youth from across the country. The program will aim to develop spiritual and intellectual capacities. It consists in studying texts, specially aimed at junior youth combined with arts, outdoor activities, stories and service.

SEE THE JUNIOR YOUTH PROGRAM HERE


Youth

Key speaker Layli Miller-Muro will also have sessions with the youth. In addition to this several youth and adults will contribute to the program. There will be consultation groups where different subject relevant to our society and the age group will be addressed. We wish that this kind of reflection, deepening and consultation will be an uplifting and empowering learning for the youth, both as individuals and as active participants in service activities, discourses and dialogue groups. The program includes creative and social activities.

SEE THE YOUTH PROGRAM HERE


Afternoon Workshops

In the afternoons you will have the possibility to choose between several workshops, both for deepening and developing creativity. Amongst others there will be workshop on arts, drama, Bahá’í Will, Huqúqu´lláh and The 7 valleys. This includes workshops for children and mixed age groups.

SEE THE PROGRAM HERE


Registration

REGISTER HERE

NOTE: Participants need to contact the hotel directly to book a room/apartment/cabin. Please contact the hotel after registering to attend the Summer School. Mention that you are attending the Bahá’í Summer School in order to get the discount.

Information about the Hotel:

Radisson Blu Mountain Resort, Beitostølen
https://www.radissonblu.com/en/resort-beitostolen/contact
Tel: +47 6135 3000

Welcome!


Earlier Event: April 14
Heldagsseminar i Oslo/Akershus
Later Event: July 20
Forvandling for fred leir 2018