Den anden dal

Hvis den vejfarendes mål er den Lovpristes bolig (Mahmúd) [16], så er dette stadet for den oprindelige fornuft, der kendes som Profeten og Den allerstørste Søjle [17]. Her betegner fornuft den guddommelige, universelle bevidsthed, hvis herredømme oplyser alt skabt, - der hentydes ikke til enhver svag forstand; thi det er således, som den vise Saná'í har skrevet:

"Hvordan kan den svage fornuft omfatte Koranen,
Eller en edderkop fange en fugl phønix i sit spind?
Ønsker du, at dine tanker ikke skal narre dig?
Lær dem videnskaben om Guds kærlighed!"

På dette plan møder den rejsende mangen en prøvelse og lidelse. Snart løftes han op imod himlen, snart kastes han ned i dybet. Således som det er sagt: "Nu drager Du mig til herlighedens højder, og atter kaster Du mig i den dybeste afgrund". Gåden, der ligger skjult i dette stade, er åbenbaret i følgende hellige vers fra kapitlet om HULEN: [18]" Og du må have set solen, når den stod op, idet den passerede fra den højre side af deres hule, og når den gik ned, idet den forlod dem på den venstre side, medens de befandt sig i hulens rummelige kammer. Dette er et af Guds tegn. Ledet er i sandhed den, som Gud leder, men til den, som Han fører på afveje, skal du på ingen måde finde en beskytter".

Hvis et menneske ville vide, hvad der lå skjult i dette ene vers, da skulle det være tilstrækkeligt for ham. Derfor har han, når han priser disse, sagt: "Mennesker, som hverken varer eller handel kan holde borte fra erindringen om Gud
." [19].

Dette stade skænker den sande målestok for kundskab og befrier mennesket for prøvelser. I dette rige er det meningsløst at søge efter kundskab; thi om ledelsen for de rejsende på dette plan har han sagt: "Frygt Gud, og Gud skal belære dig" [20]. Og atter: "Kundskab er et lys, som Gud kaster ind i hjertet på den, Han ønsker" [21].

Derfor burde et menneske gøre sit hjerte rede, således at det kunne blive værdigt for den himmelske nådes indtræden og således, at Den gavmilde Bærer af bægeret måtte lade ham drikke gavmildhedens vin fra det barmhjertige kar. "Lad dem, der slider, arbejde for dette!" [22].

Og nu siger jeg: "Vi er sandelig fra Gud, og til Ham skal vi vende tilbage." [23]