Felles vardebrenning i Norge

Vardebrenning

ved 200-årsdagen

Bahá'íer i hele Norge vil markere inngangen til 200-årsdagen med felles vardebrenning gjennom hele landet

Bjørg Trønnes vil tenne en varde i hagen på gården sin i Atndalen i Stor-Elvdal fredag 20. oktober, 6. ’Ilm (Kunnskap), kl 23.05. Hun vil dermed være den siste i rekken av individer og grupper rundt om i Norge som deltar i den fysiske og åndelige lys-stafetten i kveldsmørket. Den første varden tennes i Rana i Nordland kl. 21.00. ”Det er kjempebra at alle skal være med og feire,” sier Bjørg. 

Iveren til Bjørg kjennetegner gleden og engasjementet folk over hele verden føler for den historiske markeringen av 200-årsdagen for Bahá'u'lláhs fødsel.

Dersom du ønsker å delta på vardebrenningen hos et av disse samfunnene, kan du kontakte dem her: Lokale bahá'í-samfunn. Dersom samfunnet ikke er listet opp kan du kontakte det nasjonale sekretariatet her: Kontaktinformasjon.

 

Oppstartstid og Samfunn

Rana 21:00
Steinkjer
21:05
Inderøy
21:05
Trondheim
21:10
Kristiansund
21:15
Bergen
21:20
Stord
21:25
Karmøy
21:30
Stavanger
21:35
Sandnes
21:40
Kristiansand
21:45
Arendal
21:50
Tønsberg
21:55
Moss
22:00
Holmestrand
22:05
Hof
22:05
Ås
22:10

22:10 Hurum
22:10 Røyken
22:15 Drammen
22:15 Nedre Eiker
22:20 Asker
22:30 Bærum
22:35 Oslo
22:40 Lørenskog
22:40 Skedsmo
22:45 Nes
22:45 Hønefoss
22:50 Eidsvoll
22:55 Hamar
22:55 Gjøvik
22:55 Ringsaker
23:00 Lillehammer
23:05 Stor-Elvdal

Les mer om hva bahá'íene gjør her:

Sasan Kamali