Bahá’í-troen bygger på åpenbaringen til to guddommelige budbringere - Báb and Bahá’u’lláh. Det er et særtrekk ved troen at den ikke er splittet i sekter, men er et forenet verdenssamfunn. Det skyldes den eksplisitte veiledningen som ble gitt av Bahá’u’lláh og som har sikret den kontinuitet i ledelse som har etterfulgt hans bortgang. Linjen av etterfølgere blir kalt Pakten. Den gikk fra Bahá’u’lláh til hans sønn ‘Abdu’l-Bahá, og så fra ‘Abdu’l-Bahá til hans barnebarn, Shoghi Effendi, og videre til bahá’í-troen øverste valgte organ, Det Universelle Rettferdighetens Hus, forordnet av Bahá’u’lláh. En bahá'í anerkjenner den guddommelige autoriteten til Báb og  Bahá’u’lláh og de utpekte etterfølgerne.

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE