Lysets århundre

Utgangen av det tjuende århundre er for bahá’íene et enestående tidspunkt. Gjennom de siste hundre år gjennomgikk vår verden mer dyptgående forandringer enn noen gang i dens foregående historie, forandringer som den nåværende generasjon for det meste har forstått lite av. Disse samme hundre år så bahá’í Saken tre frem fra mørket, mens den i global målestokk tilkjennega den forenende kraften som dens guddommelige opphav har skjenket den. Etter hvert som århundret gikk mot slutten, ble sammenfallet mellom disse to historiske utviklingene stadig mer tydelig.

Lysets århundre, utarbeidet under vårt tilsyn, undersøker disse to prosessene og forholdet mellom dem, sett i sammenheng med bahá’ílæren. Vi overleverer den til vennenes tankevekkende lesning, i forvissning om at de perspektivene den viser, både vil være åndelig berikende og til praktisk hjelp for å dele med andre de utfordrende betydningene av den åpenbaringen Bahá’u’lláh brakte oss.

DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS

Last ned hele dokumentet her.