Bahá'íene

Bahá’íene er utgitt av Det internasjonale bahá’í-samfunns kontor for offentlig informasjon. Det internasjonale bahá’í-samfunn er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som representerer og innbefatter det verdensomspennende bahá’í-samfunnet. Det internasjonale bahá’í-samfunn har opphavsrett til alt materiale som denne publikasjonen inneholder. Alle rettigheter er forbeholdt i henhold til internasjonale lover om opphavsrett og kopibeskyttelse.

Deler av publikasjonen kan imidlertid brukes fritt av enhver organisasjon så fremt følgende henvisning tas med: “Utdrag fra Bahá’íene, en publikasjon fra Det internasjonale bahá’í-samfunn”.

Bahá'íene kan lastes ned her.

Nasjonalt Åndelig Råd