Lysets århundre

Lysets århundre undersøker to historiske utviklinger og forholdet mellom dem, sett i sammenheng med bahá’ílæren. Det Universelle Rettferdighetens Hus overleverer den til vennenes tankevekkende lesning, i forvissning om at de perspektivene den viser, både vil være åndelig berikende og til praktisk hjelp for å dele med andre de utfordrende betydningene av den åpenbaringen Bahá’u’lláh brakte oss.

Read More
Bahá'íene

Bahá’íene er utgitt av Det internasjonale bahá’í-samfunns kontor for offentlig informasjon. Det internasjonale bahá’í-samfunn er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som representerer og innbefatter det verdensomspennende bahá’í-samfunnet. Det internasjonale bahá’í-samfunn har opphavsrett til alt materiale som denne publikasjonen inneholder. Alle rettigheter er forbeholdt i henhold til internasjonale lover om opphavsrett og kopibeskyttelse.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
Bahá'í-troen år for år

Kronologien nedenfor gir en kort oversikt over bahá'í-troens historie fra sin fødsel i midten av det 19. århundres Persia (nå Iran) til dens fremvekst som en verdensreligion med mer enn seks millioner tilhengere fra nesten alle nasjoner og etniske grupper på jorden.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
Brev til Egypts folk

Vil vi velge et system som fores av religiøs fanatisme?
Spørsmålet rettes til det egyptiske folk i et åpent brev (nå oversatt til norsk) fra baha’iene i Egypt. Her drøftes forutsetninger for å sikre velferd for alle: Like rettigheter for alle, likestilling mellom mann og kvinne, utdanning, harmoni mellom religion og vitenskap, utjamning mellom rike og fattig og rådslagning som inviterer alle til å delta.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd