Posts in Mediaomtale
Vårt Land: Om bahá'í-troen

"I dag, 200 år etter at han ble født i Teheran, tror seks millioner mennesker at Mirza Husayn-Ali Núri, eller Baháulláh, som han kalte seg, var Guds budbringer.
Trærne som Baháulláh en gang sto ved, vokser fortsatt på Karmelfjellet. Men Haifa er i dag blitt en millionby, og på Karmelberget har bahá'íene anlagt sitt verdenssenter. Midt blant muslimer, jøder og kristne, forsøker de å spre et budskap om at det finnes bare én Gud, som alle religioner vitner om." - Vårt Land 20.03.2017
Foto: Erlend Berge

Read More
Vårt Land: Om Mahvash Sabet og Fengselspoesi

"Lasse Thoresens Prison poems er basert på tekster av den iranske poeten Mahvash Sabet. Hun er torturert og sitter fengslet på grunn av sin tro. Hun var aktiv bahai, en religion som er forbudt av regimet. Fra fengselet er det smuglet ut dikt der hun forteller om en tilværelse av fornedrelse og grusomheter. Men hun står oppreist og nekter å føye seg, i tekstene ligger det sterke beretninger – men de er samtidig sterkt poetiske og viser en urokkelig stolthet." - Vårt Land 19.03.2017
 

Read More