Hellige skrifter

Hellige skrifter

I bahá'í troen betraktes de fleste skrifter fra Báb og Bahá'u'lláh som hellige skrifter. I tillegg betraktes også en del av skriftene fra 'Abdu'l-Bahá som hellige. Her under finnes oversettelser fra disse tre hovedskikkelsene i Bahá'í troen.

E-bøker

I tillegg til nettversjonene her, finner du utvalgte bøker eller samlinger i e-bok format her.

Bahá'í-bøker og hellige skrifter