Individet og samfunnet

Individet og samfunnet

Vi lever i dag i en unik historisk periode. Etter hvert som menneskeheten utvikler seg fra barndom og nærmer seg kollektiv modenhet, blir behovet for en ny forståelse av forholdet mellom individet, samfunnet og samfunnets institusjoner stadig viktigere.

En menneskeslekt

En menneskeslekt

Overbevisningen om at vi tilhører én menneskeslekt ligger i hjertet av bahá'í-troen. Prinsippet om menneskehetens enhet er "aksen som Bahá'u'lláhs lærer sirkler om…"

Den bahá'í-administrative orden

Den bahá'í-administrative orden

Bahá'í-samfunnets saker blir administrert av valgte institusjoner, hver av dem med et fastlagt ansvarsområde. Opprinnelsen til dette systemet, kjent som den administrative orden, og dessuten de prinsippene som klarlegger funksjonene deres, finnes i Bahá'u'lláhs skrifter.