Kort stil om fred

Kort stil om fred

For noen år siden var det noen bahá’íer i Norge som kjørte rundt med et merke på bilene sine hvor det stod ”Fred er mulig”. Noen syntes sikkert det var tåpelig. Skulle ikke fred være mulig?

Løftet om fred i verden

Løftet om fred i verden

Hele teksten av et brev fra Det Universelle Rettferdighetens Hus som var adressert til menneskeheten i sin alminnelighet om emnet universell fred.