1796 Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge opplevde sitt åndelige gjennombrudd. Haugianervekkelsen skapte en ny dag for kirke og folk, og fungerte som en historisk kraft som var med å sette skille i Norgeshistorien.