Her vil du kunne lese om Shoghi Effendis liv og arbeid, veiledning og oversettelser og hans bortgang om ikke så lenge...