Fem år for mye

Fem år for mye

PRESSEMELDING

P R E S S E M E L D I N G  7. MAI  2013
B A H A ’ I - S A M F U N N E T   IN O R G E  
Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo

Tlf 22 55 95 85
 

Fem år for mye

Markering for å frigi samvittigshetsfangeri Iran
Eidsvolds plass foran Stortinget fredag 10. mai kl. 1400 - 1430.

14. mai er det gått fem år siden 7 bahá'í-ledere i Iran ble fengslet bare på grunn av sin tro. Dommene på 20 år er de lengste som er gitt samvittighetsfanger som nå sitter fengslet i Iran. Det viser de iranske myndighetenes beslutning om fullstendig å undertrykke den største religiøse minoriteten i landet. Bahá’íene i landet opplever en systematisk “krybbe-til-grav“-forfølgelse som er blant de mest alvorlige eksemplene på statsdirigert religiøs forfølgelse i verden i dag.

Bahá’í-samfunn verden over har satt i gang kampanjen „Fem år for mye“ for å kreve at fangene øyeblikkelig blir satt fri, sammen med alle uskyldige samvittighetsfanger i iranske fengsler.

Norske bahá’íer markerer sitt krav om frigivelse på Eidsvolds plass foran Stortinget fredag 10. mai kl. 1400 – 1430.

De syv bahá’í-lederne i Iran nektes stadig de mest grunnleggende menneskerettigheter. 
Sterke fordømmelser av justismordet og krav om å slippe dem fri har ikke ført fram. 
Regjeringer, menneskerettighetsorganisasjoner, institusjoner og en rekke individer har protestert. Norske myndigheter, politikere og organisasjoner har også protestert.  

 
De fem mennene og de to kvinnene har vært ofre for en skamløs rettsbehandling og er altså dømt til 20 års fengsel, til tross for at de er uskyldige.  Deres eneste forbrytelse er at de er bahá’íer. Iranske myndighetene har anklaget dem for “spionasje“, “religiøse fornærmelser“, “propaganda“ og for “moralsk forfall“. 
 

De syv fengslede bahá’íene er, øverst f.v. Fariba Kamalabadi, Vahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi og Mahvash Sabet.  Under f.v.: Behrouz Tavakkoli og Saeid Rezaie.

De syv fengslede bahá’íene er, øverst f.v. Fariba Kamalabadi, Vahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi og Mahvash Sabet.  Under f.v.: Behrouz Tavakkoli og Saeid Rezaie.

De syv bahá’íene har tilhørt en administrativ ad-hoc-gruppe kjent som Yaran, som har hatt ansvaret for det iranske bahá’í-samfunnets sosiale og åndelige saker. 
 
Behandlingen av de syv bahá’íene er tydeligvis motivert av blinde fordommer og hat mot bahá’í-samfunnet for dets religiøse trosforestillinger. Bahá’í-samfunnet er den største religiøse minoriteten i Iran med over 300 000 medlemmer.

De syv, fem menn og to kvinner, er mellom 39 og 79 år. De er utviklingspsykolog, grunnlegger av den første automatiserte murstenfabrikken i Iran, bestyrer av en tekstilfabrikk, landbruksingeniør, rektor ved en skole, sosialarbeider og optiker. 
De har tjent landet sitt i arbeidet for kvinner, for å øke leseferdigheten hos landets befolkning i sin alminnelighet  og ved å sørge for midler til utdannelse for de tusener av bahá’í-ungdommer som er blitt nektet adgang til iranske universiteter etter at den islamske revolusjonen begynte. 
 
Kontaktpersoner:
Bahá’í-samfunnets kontor for samfunnskontakt v/Arne Kittang, tlf 954 43 858


For mer informasjon; 
Samleside om kampanjen „Fem år for mye”: http://www.bic.org/fiveyears/
Biografier om de syv bahá’íene: http://www.bic.org/fiveyears/profiles/
Uskyldig i alle anklager: http://www.bic.org/fiveyears/innocent-of-all-charges/

Tidligere pressemeldinger på norsk:  http://www.bahai.no/978.0.html

Intervju med Neda i Norge som ble nektet høyere utdanning i Iran:http://www.bahai.no/798.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1835&tx_ttnews%5BbackPid%5D=801&cHash=85aab5614631fbe435164df43881b6de

“Iran Update“: http://news.bahai.org/human-rights/iran/iran-update/

Bahá'íer i Iran fengsles for fjerde året

Bahá'íer i Iran fengsles for fjerde året

Sju baha’i-ledere i Iran nektes fortsatt de mest grunnleggende menneskerettigheter. 
De er fanger under så forferdelige forhold i iranske fengsler at deres trosfeller i Norge frykter for deres liv. 
Lørdag 14. mai vil de starte på sitt fjerde år bak murene.

Støtte til fengslede bahá'íer verden over

Støtte til fengslede bahá'íer verden over

Kravet om å frigi de sju iranske baha'i-lederne i Iran, blir stadig sterkere, verden over. Fengselsstraffen deres skal nå være redusert fra 20 til 10 år, ifølge Det internasjonale baha'i-samfunnet som fikk melding om dette fra advokatene deres i Iran for to dager siden.

Syv uskyldige bahá'íer i Iran dømt til 20 års fengsel

Syv uskyldige bahá'íer i Iran dømt til 20 års fengsel

Rapportene denne uka om at syv iranske baha’i-ledere er dømt til 20 års fengsel, er møtt med kraftige fordømmelser fra regjeringer og menneskerettighets-organisasjoner over hele verden. De fem mennene og de to kvinnene har vært ofre for en skamløs rettsbehandling og har sittet i det beryktede Evin-fengselet i over to år uten lov og dom, til tross for at de er uskyldige.

Fengslede bahá'í-ledere møtte i retten - –saken utsatt igjen

Fengslede bahá'í-ledere møtte i retten - –saken utsatt igjen

De syv bahá'í-lederne som har sittet fengslet uten lov og dom i to år, møtte i retten igjen i dag, søndag 7. februar. For andre gang ble saken utsatt – denne gangen uten at det ble gitt en ny dato for neste høring. Bahá'í International Community melder at høringen varte én drøy time, og at ingen av de pårørende fikk slippe inn i rettssalen.

Rettssak mot sju baha’i-ledere i Iran 12. Januar. Baha’ier i Norge frykter for deres liv.

Utviklingen i Iran øker bekymringen for de sju fengslede baha’i-lederne i Teheran. Rettssaken mot dem er berammet til førstkommende tirsdag, 12. Januar. Baha’i-samfunnet i Norge frykter for deres liv. De sju baha’i-lederne har sittet fengslet i Evin-fengslet uten lov og dom siden våren 2008. Rettssaken mot dem har vært annonsert tre ganger tidligere, men utsatt hver gang.

Skamløst mot baha’iene i Iran

Sju baha’i-ledere i Iran har i mai sittet 12 måneder i fengsel uten lov og dom og uten tilgang til sin advokat, nobelprisvinneren Shirin Ebadi. I sin skamløse parodi på rettferdighet har myndighetene anklaget dem for ”spionasje”, ”religiøse fornærmelser”, ”propaganda” og nå sist for ”å spre korrupsjon på jorden” som alene kan straffes med døden ifølge den iranske straffeloven.

Bahá'íer i Iran for retten uten forsvarer

Baha’i-samfunnet i Norge er alvorlig bekymret for syv baha’i-ledere i Iran, fem menn og to kvinner, som skal stilles for retten uten å få ha en forsvarer. Anklagene mot dem er alvorlige og uten grunnlag i virkeligheten. Baha’i-samfunnet i Norge har anmodet norske myndigheter om å rette formelle protester overfor Iran om at beskyldningene mot baha’iene er fullstendig grunnløse og at de blir løslatt umiddelbart.

Seks baha'ier arrestert i Iran

Minst seks baha'ier ble arrestert i Teheran 14. januar, blant dem en kvinne som arbeider i menneskerettighetsorganisasjoner tilknyttet nobelprisvinner Shirin Ebadi.

FN og Norge kritiserer Irans brudd på menneskerettighetene

Norge var blant de 64 landene som torsdag støttet FNs Generalforsamlings resolusjon mot Irans krenkelser av menneskerettighetene. I resolusjonen uttrykkes det "dyp bekymring for de alvorlige menneskerettighetsbruddene" i Iran.

Stopp krenkelsene mot bahá’í-barn og ungdom i Iran

Vi, 173 deltagere fra 14 land på den Nordiske Bahá’í Ungdomskonferansen i Lillehammer, er veldig bekymret for den siste utviklingen i systematisk forfølgelse av våre venner, bahá’í-barn og ungdom, i Iran.

Over 1000 baha'ier i Norge

Den yngste verdensreligionen, baha'i-troen, vokser raskt og har nå over 1000 medlemmer i Norge.