Lilli Martine Lerstad og Nazila Dabestani, begge fra Oslo, ble valgt som nye medlemmer til Nasjonalt Åndelig Råd. De syv andre valgte medlemmene på det nasjonale rådet er: Behnam Bahrami, Arendal, Shahla Bahrami, Arendal, Keyhan Ighanian, Bærum, Sasan Kamali, Drammen, Arne Kittang, Røyken, Thor Henning Lerstad, Lillehammer og Zack Livesay, Stavanger.

Hvordan å bygge vår kapasitet til å ha meningsfylte samtaler om Bahá'u'lláh og Hans liv, spesielt i forbindelse med 200-årsmarkeringen for Hans fødsel som kommer i oktober, var ofte gjenstand til rådslagningen over de to dagene. I tillegg til dette var det fokus i rådslagningen på ungdom og vårt samfunnsliv, samt bidraget hver og en av oss kan gjøre i nabolag med åndelige verdier, barneklasser, juniorungdomsgrupper og studiesirkler om åndelige og sosiale spørsmål, alt med tanke på å oversette teori i praktisk handling.

Vi ønsker det nye rådet med de to nye medlemmene velkommen!

ÅRSMØTE-DELTAGERE: 35 av de 38 delegatene til årsmøtet, medlemmer av Nasjonalt Åndelig Råd, europeisk rådgiver Sabà Mazza (nr. 6 stående f.v.) og hjelperådsmedlemmene Kitt Sandvik, (nr. 2 stående f.h.) Kehler Moghen (nr. 5 stående f.v.) og Shoja Fallah (nr. 3 stående f.v.).

Flere bilder fra årsmøtet: