Her vil du kunne lese om visjonen om naturen, vårt forhold til det, og naturen og sivilisasjonens fremskritt om ikke så lenge...