Åndens liv

Åndens liv

Den evige sjel, hensikten med livet, og utviklingen av åndelige egenskaper

Gud og Hans Skapelse

Gud og Hans Skapelse

Gud, åpenbaring, menneskeheten, den naturlige verden, og sivilisasjonens fremskritt

Viktige relasjoner

Viktige relasjoner

Utviklingen av forholdet mellom individer, samfunn, og institusjoner som gjenspeiler prinsippet om menneskehetens enhet

Universell fred

Universell fred

Prinsippene som kreves for å oppnå fred og å bygge en ny global sivilisasjon

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Her er noen vanlige spørsmål om bahá'í-troen med kortfattede svar.

Hellige skrifter

Hellige skrifter

I bahá'í troen betraktes de fleste skrifter fra Báb og Bahá'u'lláh som hellige skrifter. I tillegg betraktes også en del av skriftene fra 'Abdu'l-Bahá som hellige. Her under finnes oversettelser fra disse tre hovedskikkelsene i Bahá'í troen.

Publikasjoner

Publikasjoner

Publisert materiale utarbeidet av det internasjonale bahá'í-samfunnets Verdenssenter, andre internasjonale bahá'í-organer og Nasjonalt Åndelig Råd for bahá'íer i Norge finner du her. Publikasjonene er på norsk.