Bahá'í bønner

Bønner åpenbart av Báb, Bahá'u'lláh og 'Abdu'l-Bahá.

Čiegus Sánit

Bahá'u'lláha "Čiegus Sánit" lea dál vuosttas geardde gávdnomis interneahtas sámegielat jorgalussan. De Skjulte ord, et av hovedverkene i Bahá'u'lláhs åpenbaring er nå tilgjengelig i samisk oversettelse.

Glimt fra Bahá'u'lláhs skrifter

Et utvalg av skrifter fra Bahá'u'lláh som beskriver tiden vi lever i, Guds profeter, sjelen og sjelens liv, en ny verdensorden og livets mening.

De syv daler

Dette er et tidlig verk, som Bahá’u’lláh skrev i Bagdad kort tid etter sitt opphold i fjellene. Det regnes som et høydepunkt i hans litterære produksjon, og innenfor mystisk refleksjon i det hele tatt.

De fire daler

De fire daler er skrevet av Baha'u'lláh etter at de syv daler var fullført. Den beskriver fire måter, hvorpå den "usette" kan sees; menneskehjertets fire stader, og de fire kategorier av mystiske veifarende i deres søken etter forsynet, den lovpriste, den dragende, den elskede. [Dansk oversettelse]

Visshetens bok

Bahá'u'lláh beskriver i denne bok Guds pakt med menneskene om at Han sender sine Budbringere når menneskene trenger dem som mest og for å inspirere menneskene til videre utvikling som individ og samfunn. Utdrag av boken finnes i norsk oversettelse, mens hele boken er oversatt til dansk.

Ord av visdom

Asl-i-Kullu'l-Khayr - Forteller om den innerste kjernen i kjærligheten, tro og visdom. Hva er essensen i visdom? kjærlighet? religion? løsrivelse? Denne korte skriften finnes i dansk oversettelse.

Ornamenter

Denne skriften har som tema hvordan man forbedrer sin karakter og hvordan den kan brukes i verden. En persons første målet i livet må være å "kjenne seg selv" og forstå hva som fører til opphøyethet eller ringhet, ære eller fornedrelse, rikdom eller fattigdom. Å tilegne seg slike kunnskaper resulterer i modenhet. Velstand gir mulighet til å uttrykke de åndelige kvaliteter man har utviklet på denne måten, blant annet gjennom religiøs dialog, å være sammen med forskjellige mennesker i samfunnet og forskjellig typer håndverk og arbeid. Denne skriften finnes i dansk oversettelse.

Prakt

Denne skriften beskriver at hensikten med religion som den er åbenbart fra Guds hellige viljes himmel er å opprette enhet og fred blandt verdens folk. Her beskrives også midlene for å oppnå dette.

Karmels tavle

Shoghi Effendi beskrev denne skrift som "grunnloven for troens åndelige og administrative verdenssenter på Karmelfjellet". Dette dokumentet tas derfor som bekreftelse på at Bahá'í verdenssenter skulle være fysisk lokalisert på Karmelfjellet i Israel.

Nogle besvarte spørgsmål

I denne bok gir ‘Abdu’l-Bahá, sønn av bahá’í-troens grunnlegger, svar på utallige spørsmål. De mange spørsmål, som den tar opp, er enten blitt ubesvart eller misforstått av størstedelen av menneskeheten. Hva er mennesket? Finnes det en Gud? Hvordan kan vi kjenne Gud? Kan Gud snakke med mennesket? Hva betyder mirakler, dåp, treenigheten, skjebne, udødelighet, fri vilje, reinkarnasjon, panteisme eller helbredelse? Her finnes også kommentarer og forklaringer til bibelsteder.

Appell til nasjonene

Appell til nasjonene er en sammenstilling fra Shoghi Effendi's skrifter utarbeidet av det Universelle Rettferdighetens Hus, bahá'í-troens høyeste organ. Boken beskriver den periode som menneskeheten nå er inne i der forandringens vinder sveper over jorden og der en ny verdensorden er under utvikling.

Kitáb-i-Aqdas

Den helligste bok, moderboken i Bahá'u'lláhs åpenbaring. Boken viderefører de evige sannheter som alle de guddommelige budbringerne har belyst: kjærligheten til vår neste og den moralske hensikt med livet på jorden. Samtidig fjerner den elementer i tidligere religioners lover som vil virke hindrende på å forene verdens folk og nydannelsen av det menneskelige samfunn.